Służba Polaków – mieszkańców zachodnich województw II Rzeczypospolitej – w oddziałach wojskowych III Rzeszy w świetle dokumentów wytworzonych przez agendy emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek do badań

  • Tomasz Eugeniusz Bielecki Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: Deutsche Volksliste, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, rząd emigracyjny w Londynie, służba w Waffen SS, wcielenie do Wehrmachtu

Abstrakt

During the Second World War western voivodeships of the interwar Poland, whose authorities had emigrated abroad after autumn’s defeat, were incorporated to the Third Reich by Adolf Hitler’s decree. This situation gave the reason for induction of Poles living in those areas to the German army. Many of those who were inducted that way to the German troops later fell into Western Allies captivity and finally joined Polish Armed Forces in the West.

The article mostly considers the genesis of the casus itself but also the origins and quality of information that London’s authorities had in scope of Poles’ service in German troops during WWII. The emphasis was placed on the scale of this phenomenon as well as on Poles’ service in Waffen SS that is often left out in Polish studies.

Opublikowane
2017-10-24
Jak cytować
Bielecki, T. E. (2017). Służba Polaków – mieszkańców zachodnich województw II Rzeczypospolitej – w oddziałach wojskowych III Rzeszy w świetle dokumentów wytworzonych przez agendy emigracyjnych władz londyńskich. Przyczynek do badań. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo - Dydaktyczne, (4), 7-27. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3298
Dział
Artykuły