„Cywilizacja i Polityka” jest rocznikiem redagowanym i wydawanym od 2003 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego (pierwotnie w tamtejszym Zakładzie Nauki o Cywilizacji) we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek. Funkcję redaktora naczelnego pełnili dotychczas: prof. dr hab. Andrzej Chodubski (2003-2017), dr hab. Tadeusz Dmochowski (2017-2022) i prof. dr hab. Maciej Szczurowski (2022-2023). Od 2023 r. rocznikiem kieruje dr hab. Adam Romejko.

Celem czasopisma jest prezentowanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. Wyzwaniem poznawczym jest wskazywanie na znaczenie teorii w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej oraz na ujawniające się zależności między objaśnianiem refleksyjnym rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej a specjalistycznymi badaniami faktograficznymi.

Przedstawiając zagadnienia dotyczące życia politycznego, zwraca się uwagę na rezygnację z niszowych, wąskich pod względem tematycznym badań, na rzecz ujęć teoretycznych, refleksji syntezującej zjawiska i procesy polityczne. Odchodzi się także od kwestii ładu instytucjonalnego na rzecz „problematyki miękkiej”, tj. kultury, mentalności, mitów, stereotypów, świadomości współczesnych przemian kulturowych.

Czasopismo z jednej strony stanowi przestrzeń prezentacji ustaleń naukowych dokonywanych przez pracowników Instytutu Politologii UG, z drugiej zaś jest otwarte na publikowanie studiów i materiałów autorów będących przedstawicielami różnych środowisk naukowych w kraju i za granicą.