Recenzenci

Publikacje zamieszczone w „Cywilizacji i Polityce” są recenzowane przez specjalistów z danej dziedziny z kraju i zagranicy. Na ich dobór wpływ ma tematyka poruszana w artykułach. Aktualna lista recenzentów zamieszczona jest na początku każdego numeru rocznika.