Recenzenci

dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW, Polska
dr hab. Janusz Mieczkowski, prof. US, Polska
prof. dr hab. Ryszard Żelichowski, PAN, Polska
dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UZ, Polska
dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM, Polska