Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:

dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zastępca redaktora naczelnego:

Profesor dr hab. Maciej Szczurowski, Uniwersytet Gdański

Redaktor prowadzący:

mgr Wioleta Gierszewska, Uniwersytet Gdański

Kierownicy i sekretarze działów:

Dział 1: Metodologia i metodyka badań politologicznych  - Zakład Teorii Polityki, kierownik prof. Jarosław Nocoń, sekretarz – vacat;

Dział 2: Analiza i synteza zjawisk i procesów politycznych - Zakład Systemów Politycznych, kierownik prof. Arkadiusz Modrzejewski, sekretarz – vacat;

Dział 3: Problemy współczesnego bezpieczeństwa - Zakład Nauk o Bezpieczeństwie, kierownik prof. Piotr Mickiewicz, sekretarz dr Tomasz Lenkiewicz;

Dział 4: Teoria i praktyka społeczno-polityczna - Zakład Polityk Publicznych i Administracji, kierownik prof. Michał Kubiak, sekretarz – vacat;

Dział 5: Procesy kulturowo-cywilizacyjne - Zakład Kultury Politycznej, kierownik prof. Grzegorz Piwnicki, sekretarz – vacat;

Dział 6: Polityka  międzynarodowa - Zakład Stosunków Międzynarodowych, kierownik dr Wojciech Grabowski, sekretarz - mgr Wioleta Gierszewska;

Dział 7: Historia polityczna - Zakład Myśli Politycznej i Historii Najnowszej, kierownik prof. Jacek Tebinka, sekretarz – vacat:

Dział 8: Recenzje, omówienia i komunikaty – kierownik prof. Maciej Szczurowski, sekretarz – mgr Wioleta Gierszewska.