Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Adam Romejko, prof. UG

Zastępca redaktora naczelnego

dr Joanna Leska-Ślęzak

Sekretarz Redakcji

dr Beata Słobodzian

Kierownicy działów

Współczesne procesy kulturowo-cywilizacyjne – Jakub Potulski

Analiza i synteza zjawisk i procesów politycznych – Arkadiusz Modrzejewski

Problemy współczesnego bezpieczeństwa – Piotr Mickiewicz

Teoria i praktyka społeczno-polityczna – Michał Kubiak

Polityka międzynarodowa – Wojciech Grabowski

Historia polityczna – Jacek Tebinka

Recenzje, omówienia i komunikaty – Adam Romejko