Kontakt

„Cywilizacja i Polityka”
Instytut Politologii
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Adam Romejko, prof. UG
Uniwersytet Gdański

Wsparcie techniczne

Agnieszka Kranich-Lamczyk