Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

Informacje dla autorów

Autorzy muszą zapewnić, że przesyłany do czasopisma tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.

Artykuły i recenzje składamy w formie elektronicznej (Microsoft Word, Open Office, Word Perfect) na adres mailowy: cywilizacjaipolityka@ug.edu.pl.

Termin składania artykułu/ recenzji

 • do końca roku kalendarzowego.

Język artykułu/ recenzji

 • polski lub angielski.

Objętość artykułu/ recenzji

 • artykuł nie powinien być dłuższy niż połowa arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków typograficznych ze spacjami;
 • recenzja nie powinna być dłuższa niż 5 tys. znaków ze spacjami; recenzowane opracowanie opublikowane w języku polskim nie powinno być starsze niż rok, w językach obcych – niż trzy lata.

Czcionka

 • w tekście głównym: Times New Roman ’12, odstęp 1,5;
 • w przypisach: Times New Roman ’10, odstęp 1,0.

Struktura artykułu

 • imię i nazwisko;
 • numer ORCID;
 • nota o autorze: imię i nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko i miejsce pracy, adres do korespondencji papierowej, adres e-mail;
 • tytuł w języku polskim;
 • tytuł w języku angielskim;
 • streszczenie w języku polskim (do 800 znaków ze spacjami);
 • streszczenie w języku angielskim (do 800 znaków ze spacjami);
 • słowa kluczowe w języku polskim uporządkowane według alfabetu (do 6);
 • słowa kluczowe w języku angielskim uporządkowane według alfabetu (do 6);
 • tekst artykułu;
 • bibliografia uporządkowana alfabetycznie (bez podziału na grupy wg typów publikacji).

 

Zachęca się do skorzystania z możliwości korekty artykułu na stronie: www.interpunkcja.pl.

Budowa przypisów

Książki

C. Zalewski, Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej, Kraków 2005, s. 10-14.

R. Girard, Sacrum i przemoc, Poznań 1993, t. 1, s. 56.

 

Artykuły z dzieł zbiorowych i czasopism

A. Dylus, Służba (publiczna): cnota zapomniana, w: Etos urzędnika, red. D. Bąk, Warszawa 2007, s. 27-29,33.

(powyższe oznaczenie stron oznacza, że cytujemy tekst od s. 27 do s. 29 i s. 33)

M. Dzurinda, Konstytucja europejska – głos Słowacji, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2003-2004, nr 5, s. 176.

N. Davies, Co nas łączy, co nas dzieli, „Gazeta Wyborcza”, z dn. 22 marca 1996 r., s. 16.

N. Davies, Co nas łączy, co nas dzieli, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 70, s. 16.

 

Hasło z encyklopedii, słownika

J. Barcik, Kalwaria Pacławska, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Język – Kino, red. B. Migut, Lublin 2000, k. 420-421.

 

Dzieło cytowane wcześniej/ autor cytowany wcześniej

Używamy następujących skrótów: tenże, taż i (zachowując kursywę) tamże, dz. cyt.

R. Girard, dz. cyt., s. 5.

Tamże, s. 7.

Tamże.

Tenże, Sacrum..., s. 56.

R. Girard, Sacrum..., s. 60.

C. Zalewski, Powracająca fala, s. 50.

N. Davies, Co nas łączy..., s. 16.

 

Cytowanie stron internetowych

Podajemy autora, tytuł i link do strony plus datę odczytu:

A. Lewińska, Oto najlepsze hotele na świecie, http://www.dziennik.pl/podroze/article532900/Oto_najlepsze_na_swiecie_hotele.html (19.07.2023).

Może się okazać, że będziemy mieli tylko tytuł bez autora, a nawet zabraknie tytułu. Podajemy wtedy tylko to, co mamy.

Jeżeli jest dostępny, należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt z redakcją „Cywilizacji i Polityki”.

 

 

Artykuły

Treść polityki prywatności.