Antyelityzm radykalizmu? Polski radykalizm wobec własnej i globalnej elity politycznej

Autor

  • Adam Hołub Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Słowa kluczowe:

radykalizm, radykalna prawica, radykalna lewica, elita polityczna

Abstrakt

Radykalizm polityczny ze swej istoty plasuje się w opozycji do głównego i ogólnie uznanego układu władzy i jego charakteru ideowego. To pozycja wobec aktualnie wyznaczanego umiarkowanego „centrum” konstytuuje w głównej mierze radykalizm. Skoro radykalizm przyjmuje pozycję kontestacji wobec proponowanych przez aktualny układ władzy, postulatów i rozwiązań, to również pozycjonuje się w kontrze do rządzącej elity politycznej. Należy zaznaczyć, że radykalizm różnej orientacji doktrynalnej, niejednoznacznie definiuje elity polityczne, raz zawężając je tylko do ścisłej grupy decydenckiej, a innym razem traktując ją szeroko, wprowadzając do jej definiowania liderów niemal każdej grupy społecznej mających jakiekolwiek znaczenie i wpływ na to co w tym społeczeństwie ale i społeczności globalnej zachodzi. Lewica koncentruje się na negacji elit politycznych, ekonomicznych i kulturowych. Krytykuje zastany system a w tym i elity go wspierające i będące jego wytworem. Wskazuje i ocenia działania oraz cele tej grupy (elity). Skupiając się przy tym na ocenie bieżącej polityki oraz wyszukiwaniu argumentów przeciwko systemowi i tym, którzy go tworzą, wspierają i wykorzystują do własnych celów. Lewica radykalna dąży do obalenia „starych” elit. Ugrupowania tego typu występując przeciwko istnieniu elit, same stwierdzają, że stanowią awangardę zmian i całego ruchu, a to oznacza paradoksalnie, że uważają się za elitę ruchu lewicowego. Prawica radykalna, podobnie ocenia i neguje zastane elity, z tym jednak, że w powszechnym dyskursie na łamach swoich mediów wskazuje postulaty tworzenia nowej, „lepszej” elity, co wynika z doktryny politycznej radykalnej prawicy. Obie postawy - zarówno negacji elity jak i delegitymizacji elity „obcej” z postulatem jej wymiany na „lepszą”, wynikają z charakteru doktrynalnego zarówno radykalnej lewicy (egalitaryzm) jak i prawicy (hierachizm).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ABC Demonstranta, www.ack.most.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=443:abc-demonstranta&catid=1:krajowe&Itemid=3.

Adinolfi G., Imperium – tu i teraz!www.nacjonalista.pl/2018/09/08/gabriele-adinolfi-imperium-tu-i-teraz/

Antoszewski A., Herbut R., Demokracje zachodnioeuropejskie, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Biały nacjonalizm wobec populizmu, elitaryzmu i demokracji, www.nacjonalista.pl/2018/03/27/greg-johnson-bialy-nacjonalizm-wobec-populizmu-elitaryzmu-i-demokracji/

Bielawski P., Dwie cywilizacje –dwa światopoglądy –dwie elity,szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/306-dwie-cywilizacje-dwa-swiatopoglady-dwie-elity.

Bielawski P., Dwie cywilizacje –dwa światopoglądy –dwie elity,szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/306-dwie-cywilizacje-dwa-swiatopoglady-dwie-elity.

Bronisław Geremek –żydowski degenerat i jego fani, www.nacjonalista.pl/2018/07/30/bronislaw-geremek-zydowski-degenerat-i-jego-fani/ 8.Cały Hamburg przeciw G20. Zamieszki w odpowiedzi na politykę zaciskania pasa,www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/artykuly/dzialania-fa/zagraniczne/item/1214-ca%C5%82y-hamburg-przeciw-g20-zamieszki-w-odpowiedzi-na-polityk%C4%99-zaciskania-pasa.

Ćwik G., Bądźmy elitą,szturm.com.pl/index.php/miesiecznik/item/525-grzegorz-cwik-badzmy-elita.

Gmurczyk A., Memento Audere Semper,www.nacjonalista.pl/2018/04/16/adam-gmurczyk-memento-audere-semper/.

Hołub A., Polityczne aspekty zagrożeń dla demokracji niemieckiej na przełomie XX i XXI wieku,[w:] Demokracja w Polsce i w świecie, red. S. Zyborowicz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

Horror w perspektywie anarchistycznej,www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/component/k2/item/1152-horror-w-perspektywie-anarchistycznej.

Kongresono 2015, www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/artykuly/zapowiedzi/item/996-kongresono-2015.

Kraków: Unia Europejska? Nie! Wybieramy Niepodległość!www.nop.org.pl/2014/05/06/krakow-unia-europejska-nie-wybieramy-niepodleglosc/.

Markowski P., Partie polityczne a jakość polskiej demokracji, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.

Matyja M., Naród versus pasożytnicza władza,www.nacjonalista.pl/2018/06/23/prof-miroslaw-matyja-narod-versus-pasozytnicza-wladza/.

Militaryzacja życia codziennego: wywiad z aktywistami ACK Brazylia www.ack.most.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=409:militaryzacja-ycia-codziennego-wywiad-z-aktywistami-ack-brazylia&catid=2:zagraniczne&Itemid=4.

Nacjonalizm ratuje Balcerowicza,www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/component/k2/item/1251-nacjonalizm-ratuje-balcerowicza.

Nie dla ACTA. Oświadczenie w sprawie demonstracji, www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/component/k2/item/569-nie-dla-acta-oswiadczenie-w-sprawie-demonstracji

NOP przeciwko biedzie i bezrobociuwww.nop.org.pl/2014/04/05/nop-przeciwko-biedzie-i-bezrobociu/.

Poznań: Szumowiny powieszone!www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/artykuly/dzialania-fa/wielkopolskie/item/855-pozna%C5%84-szumowiny-powieszone.

Protest: Nie dla wojny, imperializmu i nacjonalizmu !www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/artykuly/dzialania-fa/wielkopolskie/item/903-protest-nie-dla-wojny-imperializmu-i-nacjonalizmu.

Przeciwko wyzyskowi w pracy i w domu,www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/artykuly/dzialania-fa/wielkopolskie/item/1168-przeciwko-wyzyskowi-w-pracy-i-w-domu.

Raport dot. wybranych spraw i przypadków represji wobec ruchu w 2016r, „A-tak. Anarchistyczna gazeta uliczna”, nr 5, 2017, s. 12.

WzakładachpracypanujezamordyzmrodemzXIXw.,ochroniarkizKongresutonieincydent–polemikaz„KrytykąPolityczną”,www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/component/k2/itemlist/search?searchword=elit.

Wiązka T., Telford –zdrada elit i gnicie demokratyzmu,www.nacjonalista.pl/2018/03/24/tomasz-wiazka-telford-zdrada-elit-i-gnicie-demokratyzmu/.

Zasady programowe NOP, www.nop.org.pl/zasady-programowe/.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Hołub, A. (2019). Antyelityzm radykalizmu? Polski radykalizm wobec własnej i globalnej elity politycznej. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 9–19. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3829