Skrzypek wielu dachów. Ponowoczesna hermeneutyka Odo Marquarda wobec zagadnienia pluralizmu

Autor

  • Adriana Joanna Mickiewicz Uniwersytet Jagielloński

Słowa kluczowe:

Odo Marquard, tradycja, pluralizm, filozofia hermeneutyczna

Abstrakt

Artykuł omawia relację między pluralizmem społecznym a tradycją (lub raczej wielością tradycji) na gruncie filozofii hermeneutycznej Odo Marquarda. Autorka przedstawia koncepcje niemieckiego filozofa jako propozycję łączącą elementy myśli postmodernistycznej oraz hermeneutyki. Zarysowuje przesłanki epistemologiczne (zwłaszcza sceptycyzm), które doprowadziły autora do przekonania o konieczności budowania własnego światopoglądu w odniesieniu do tradycji. Jednocześnie artykuł pokazuje sposób, w jaki Marquard godzi afirmację tradycji z afirmacją różnorodności i złożoności świata społecznego, w którym Inny – kształtujący samego siebie w oparciu o inną tradycję – nie tylko nie stanowi zagrożenia dla tego co „własne” ale wręcz pozwala lepiej zrozumieć „swojskość” oraz zyskać dystans konieczny dla krytycznego myślenia o własnej tradycji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babiński J. (2011) Wolność w rozumieniu Odo Marquarda, "Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie" nr 16/2011, s. 7-17.

Czerniak S.(2001) Pomiędzy kontyngencją, a kompensacją. Komentarz do stanowiska Odo Marquada [w:] Marquard O. Szczęście w nieszczęściu, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Drwięga M. (2013) Kim jest człowiek? Studia z filozofii człowieka, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Gadamer H-G. (2013) Prawda i metoda, Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa, tłum. B. Baran.

Marquard O. (1994) Apologia przypadkowości, Warszawa: Oficyna Naukowa, tłum. K. Krzemieniowa.

Marquard O. (2001) Szczęście w nieszczęściu, Warszawa: Oficyna Naukowa, tłum. K. Krzemieniowa.

Marquard O. (1994) Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, Warszawa: Oficyna Naukowa, tłum. K. Krzemieniowa.

Sholtz G. (1994) Czym jest i od kiedy istnieje «filozofia hermeneutyczna»? W: J. Rolewski, S. Czerniak (red.) Studia z filozofii niemieckiej t.1, Hermeneutyczna tożsamość filozofii (str. 41-67), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, tłum. D. Domagała.

Zeidler – Janiszewska A. (2007) O kilku motywacjach estetycznej refleksji Odo Marquarda [w:] Marquard O. Aesthtetica i anaesthetica Warszawa: Oficyna Naukowa.

Przyłębski A. (2019) Hermeneutyka. Od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia, Poznań: Zysk i S-ka.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Mickiewicz, A. J. (2019). Skrzypek wielu dachów. Ponowoczesna hermeneutyka Odo Marquarda wobec zagadnienia pluralizmu. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 243–255. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3844