Kwestia migracji w polityce współczesnej Austrii

Autor

  • Adam Romejko Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

Austria, gastarbeiter, islam, migracja, polityka, uchodźca

Abstrakt

Austria jest krajem, który w swej polityce kieruje się (w przeszłości i obecnie) pragmatyzmem, tj. interesem narodowym, będącym wyznacznikiem tego, co jest akceptowalne, a co nie. Interes narodowy jest istotnym faktorem w ramach uprawianej tam polityki migracyjnej i nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów ekonomicznych, czy o uchodźców. Od lat 60. XX w. Austria jest postrzegana jako miejsce, w którym można znaleźć lepsze życia. To dlatego przybywali tam licznie gastarbeiterzy z Jugosławii i Turcji. Politycy austriaccy podejmowali działania mające na celu kontrolowanie napływu robotników cudzoziemskich – preferowano tych przydatnych dla miejscowej gospodarki, a jednocześnie niestanowiących zagrożenia dla rodzimej siły roboczej. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w czasach obecnych. Imigranci mają nie tylko ekonomiczne, lecz także polityczne znaczenie. Partie lewicowe postrzegają w nich okazję do wzmocnienia swych wpływów. Z szeregów imigranckich wywodzą się bowiem w większości ich wyborcy. Partie prawicowe starają się zaś pozyskać przychylną opinię tej części elektoratu, która nie godzi się na przyjmowanie większej ilości przybyszów. Specyficznym aspektem austriackiego pragmatyzmu jest wypowiadanie krytycznych opinii wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej, które nie wspierają niemieckiej willkommenskultur. Austria, która w przeszłości była postrzegana jako most łączący Wschód z Zachodem, straciła w oczach krytykowanych krajów, w tym Polski.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Austria znalazła własny sposób na islamistów, www.rp.pl/artykul/69986,1164775-Austria-znalazla-wlasny-sposob-na-islamistow.html.

Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund, www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_migrationshintergrund/index.html.

Bevölkerung seit 2001 nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland, hwww.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/031396.html.

Böse M., Haberfellner R., Koldas A., Mapping Minorities and their Media: The National Context – Austria, www.zsi.at/object/publication/1191/attach/MinoritiesMedia_AT2001.pdf.

Bundesgesetz, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz geändert werden, „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich“ 2013, nr 72.

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die äußeren Rechtsverhältnisse islamischer Religionsgesellschaften erlassen wird, „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich” 2015, nr 39.

Bundesgesetz vom 20. März 1975, mit dem die Beschäftigung von Ausländern geregelt wird (Ausländerbeschäftigungsgesetz – AuslBG), „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich” 1975, nr 218.

Bürgerforum: Flüchtlinge – kein Ende in Sicht?, ORF2, 24.11.2015, godz. 20.15.

Durmaz B., Döner, Machos und Migranten. Mein zartbitteres Leben, Freiburg im Breisgau 2012.

Dyczewski L., Diaspora czy integracja Polaków w Górnej Austrii, „Studia Polonijne” 1992.

Fassmann H., Integrationsindikatoren des Nationalen Aktionsplans für Integration. Begriffe. Beispiele. Implementierung, Wien 2010.

Fiedor K., Austria. Od gospodarki żarnowej do Unii Europejskiej, Opole 2000.

Punkte – Plan zur Integration von Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten in Österreich, www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Publikationen/Integrationsplan_final.pdf.

Gesetz vom 15. Juli 1912, betreffend die Anerkennung der Anhänger des Islams nach hanefitischem Ritus als Religionsgesellschaft, „Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder“ 1912, nr 159.

Grajewski A., Przywództwo w czasach kryzysu, „Gość Niedzielny” 2015, nr 44.

Hilfe für Flüchtlinge, diakonie.at/hilfe-fuer-fluechtlinge. Institut für Islamische Studien, https://iis.univie.ac.at.

Integrationsbericht 2015. Bisher Erreichtes und Leitgedanken für die Zukunft, Wien 2015.

Key figures on Europe. 2015 edition, Luxembourg 2015.

Kleindel W., Österreich. Daten zur Geschichte und Kultur, Wien 1995.

Kocina E., Islam: Mehr Kontrollen für Kindergärten, „Die Presse“, z dn. 11 grudnia 2015 r.

Kundmachung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Bundeshöchstzahl 1992, „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich“ 1991, nr 599.

Nationaler Aktionsplan Integration, www.bmeia.gv.at/integration/nationaler-aktionsplan.

Lebhart G., Österreich: Integrationspaket für Ausländer, „Migration & Bevölkerung. Das Online-Portal zur Migrationsgesellschaft”, www.migration-info.de/artikel/2000-07-04/oesterreich-integrationspaket-auslaender.

Loew P. O., Wir Unsichtbaren. Geschichte der Polen in Deutschland, München 2014.

MigrantInnen & Flüchtlinge, www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge. Migration und Integration in Österreich, ww.zukunfteuropa.at/site/7216/default.aspx.

Neutralität, [w:] Österreich Lexikon, t. 2, red. E. Bruckmüller, Wien 2004.

Niewiadomski J., Fascynujący czas dramatycznych przełomów, w: Polacy na Uniwersytecie w Innsbrucku, red. E. Walewander, Lublin 2002.

Romejko A., Austriacka polityka wobec wybranych mniejszości narodowych i religijnych, „Studia Gdańskie” 2007, t. 21.

Romejko A., Przemiany austriackiej tożsamości narodowej, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak, J. Leska-Ślęzak, Pelplin 2007.

Semka P., Węgry na celowniku, „Gość Niedzielny” 2015, nr 42.

Szymanowski M., Imigrancki klin, „Do Rzeczy” 2015, nr 42.

Tälos E., Das politische System in Österreich, Wien 2000, s. 13, 26–27.

Uniwersalna Encyklopedia PWN, Warszawa 2008 (DVD).

Pobrania

Opublikowane

2017-12-28

Jak cytować

Romejko, A. (2017). Kwestia migracji w polityce współczesnej Austrii. Cywilizacja I Polityka, 15(15), 347–361. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/4080

Numer

Dział

Artykuły