Zespół redakcyjny

REDAKCJA

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

mgr Joanna Kamień, Uniwersytet GdańskiPolska

Redaktor językowy

mgr Joanna Kamień, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor językowy (j. angielski)

prof. dr hab. David MalcolmUniwersytet Gdański, Polska