Gdańskie Studia Azji Wschodniej są projektem wydawniczym Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Czasopismo naukowe jest polem do dyskusji dla przedstawicieli różnych ośrodków akademickich i różnych dziedzin wiedzy, którzy w swoich zainteresowaniach naukowych podejmują tematy dotyczące krajów Azji Wschodniej, głównie Chin, Japonii i Korei, ale też innych państw tego regionu.