Procedura recenzowania

Czasopismo jest recenzowane. Redakcja stosuje model tzw. „double-blind review”, czyli procedurę recenzowania, w której recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości. Po wstępnej recenzji wewnętrznej artykuły rozsyłane są (w celu recenzji właściwej) do recenzentów zewnętrznych, będących specjalistami kompetentnymi w tematyce, której dotyczy artykuł. W wypadku braku konsensusu co do dopuszczenia do publikacji danego artykułu redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Po otrzymaniu wypełnionego formularza recenzji zawarte w nim uwagi przesyłane są do autora artykułu. W wypadku dopuszczenia artykułu do publikacji autorzy proszeni są o naniesienie zasugerowanych przez recenzentów poprawek. W wypadku, gdy autor nie zgadza się z niektórymi spośród zaproponowanych przez recenzentów poprawek, jego uzasadnienie konsultowane jest z recenzentem, od którego dane uwagi pochodziły. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez redakcję. Na stronie internetowej publikowana jest lista recenzentów współpracujących z pismem. Recenzja ma formę pisemną.