Recenzenci

2018

ks. prof. Tomasz Barankiewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Anna Diniejko-Wąs, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Wrocławski, Polska
prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Polska
dr Marcin Jacoby, Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny, Polska
dr hab. Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Magdalena Łągiewska, East China University of Political Science and Law in Shanghai, Chiny
dr Tomasz Snarski, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski, Polska
dr hab. Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska
dr hab. Grzegorz Ziółkowski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Magdalena Żadkowska, Uniwersytet Gdański, Polska

2017

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Marceli Burdelski,
Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Polska
dr Marta Dargas, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska
kmd. Mirosław Draus, Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy, Ambasada RP w Tokio, Japonia
ks. Prof. dr hab. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. Ilia Jorga, emerytowany profesor, Serbia
dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Nicolas Levi, Polska Akademia Nauk, Polska
dr Joanna Lisiewicz, niezależna badaczka
dr hab. Jan Rowiński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Wojciech Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr hab. Mateusz Stępień, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. Dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski, polska
prof. dr Mao Yinhui, Kantoński Uniwersytet Studiów Międzynarodowych, Chiny
prof. dr Paweł Zygadło, Xi'an Jiaotong-Liverpool University, Polska

2016

dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Mateusz Stępień, Uniwersytet Jagielloński, Polska
prof. dr hab. David Malcolm, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. Jadwiga Potrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
wiceadm. dr Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska
Zhang Zenghuei, Instytut Literatur Obcych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, Pekin, Chiny
dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Jan Rowiński, prof. UW, emerytowany prof. Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Wojciech Szafrański, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, Uniwersytet Warszawski, Polska
ks. prof. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
dr Marceli Burdelski, Kolegium Jagiellońskie, Toruńska Szkoła Wyższa, Polska
dr hab. Katarzyna Zalasińska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Karolina Klecha-Tylec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
dr Magdalena Adamowicz, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Tomasz Widłak, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Marta Dargas, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska

2015

dr Marceli Burdelski, Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa, Polska
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Czesław Lachur, prof. UO, Uniwersytet Opolski, Polska
prof. zw. dr hab. David Malcolm, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Rafał Ożarowski, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Jadwuga Potrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
dr hab. Jakub Potulski, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Mateusz Stępień, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska)
prof. dr Wu Lan, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Adm. Stanisław Zarychta, Centrum Operacji Morskich, Polska