Comparative review of private international law in Japan

Autor

  • Ren Yatsunami Kyushu University

Abstrakt

Artykuł stanowi podsumowanie wykładu wygłoszonego podczas konferencji „O prawie japońskim”, zorganizowanej przez prof. Kamila Zeidlera na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 2019 r. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki
prawa prywatnego międzynarodowego w Japonii na tle prawno-porównawczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wyboru prawa właściwego. W pierwszej części omówiono tło historyczne rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego w Japonii
i Polsce, w dalszej części zaś przepisy dotyczące wyboru prawa właściwego w obu systemach prawnych. W konkluzji zwrócono uwagę, że polska ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe w rozdziale 10 zawiera przepisy szczegółowe dotyczące praw własności intelektualnej, podczas gdy w prawie japońskim nadal brakuje takich regulacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2020-06-08

Jak cytować

Yatsunami , R. . (2020). Comparative review of private international law in Japan. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (17), 7–26. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/4645

Numer

Dział

Artykuły