Prawo własności intelektualnej w Japonii – współczesne trendy i wyzwania

Autor

  • Małgorzata Węgrzak Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest analiza prawa własności intelektualnej w Japonii pod kątem współczesnych wyzwań i trendów rozwoju, z uwzględnieniem przede wszystkim prawa autorskiego. Wśród zagadnień prawa własności intelektualnej te związane z prawem autorskim mają szczególne znaczenie, głównie ze względu na szybki rozwój nowych technologii i zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. W związku z tym, w odpowiedzi na transformację cyfrową mogą być potrzebne nowe strategie w zakresie własności intelektualnej, a także nowe rozwiązania prawne. W artykule omówiono również wyjątek TDM w japońskim prawie autorskim oraz wybrane orzeczenia sądowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2019.

Błeszyński J., Prawo autorskie, Warszawa 1988.

Bogsch A., The Law of Copyright under The Universal Convention, New York 1972.

Heath Ch., Inventive Activity, Intellectual Property [in:] History of Japanese law since 1868, ed. W. Röhl, Leiden 2005.

Czajka D., Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2010.

Ganea P., Copyright History [in:] Japanese copyright law –writings in honour of Gerhard Schricker, eds. P. Ganea, C. Heath, H. Saitô, Hague 2005.

Ganea P., Protected Works [in:] Japanese copyright law –writings in honour of Gerhard Schricker, eds. P. Ganea, C. Heath, H. Saitô, Hague 2005.

Ganea P., Nagaoka S., Japan [in:] Intellectual Property in Asia. Law, Economics, History and Politics. MPI Studies on Intellectual Property, Competition and Tax Law, vol. 9, eds. P. Goldstein, J. Strauss, Berlin – Heidelberg 2009.

Hall W.J., Das Japanische Kaiserreich, “Journal of the American Oriental Society” 1968, vol. 88, issue 2.

History of Industrial Property Rights: Chronology, Japan Patent Office, http://www.jpo.go.jp/seido_e/rekishi_e/nenpyoe.htm (accessed: 13.06.2022).

Hughes J., The Philosophy of Intellectual Property, “Georgetown Law Journal” 1998, no. 77.

Ihalainen J., Computer creativity: artificial intelligence and copyright, “Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2018, vol. 13, no. 9.

Japan considers new cosplay copyright rules, “World Intellectual Property Review”, 27.01.2021, https://www.worldipreview.com/news/japan-considers-new-cosplay-copyright-rules-20973 (accessed: 13.02.2022).

Jellonek B., Prawo Patentowe w Japonii, “Acta Erasmiana” 2017, vol. 14.

Kakiuchi E., Cultural heritage protection system in Japan, “Gdańskie Studia Azji Wschodniej” 2016, no. 10.

Karjala D.S., Lessons From the Computer Software Protection Debate in Japan, “Arizona State Law Journal” 1984, vol. 1984, issue 1.

Kono T., Cross-border Enforcement of Intellectual Property –Japanese Law and Practice [in:] Research Handbook on Cross-border Enforcement of Intellectual Property, ed. P. Torreman, Chelthenham, UK – Northampton 2014.

Kono T., Recent Judgments in Japan on Intellectual Property Rights, Conflicts of Laws and International Jurisdiction [in:] IP and Private International Law: Heading for the Future, eds. J. Drexl, A. Kur, Oxford – Portland 2005.

Kono T., Metzger A., Asenio P., International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (Kyoto Guidelines), “Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law” 2021, vol. 12, no. 1.

Kono T. (ed.), Intellectual Property and Private International Law Comparative Perspectives, Washington 2012.

Lopez-Tarruella Martinez A., Towards a Unified System of Jurisdiction in the Field of Intellectual Property between Japan and Europe, “IIP Bulletin” 2010, no. 10.

Ricketstone S., Ginsburg J., The Berne Convention: Historical and institutional aspects [in:] International Intellectual Property. A Handbook of Contemporary Research, ed. D.J. Gervais, Northampton 2015.

Sudo M., Newman S., Japanese copyright law reform: introduction of the mysterious Anglo-American fair use doctrine or an EU style divine intervention via competition law?, “Intellectual Property Quarterly” 2014, no. 1.

Three found guilty in Japan for uploading ‘fast movies’, “The Independent Voice in Asia. The Japan Times”, 17.11.2021, https://www.japantimes.co.jp/news/2021/11/17/national/crime-legal/3-guilty-japan-uploading-fast-movies/ (accessed: 21.07.2022).

Ueno T., International Jurisdiction in Intellectual Property Rights Infringement Cases, http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/chizai/symposium/index_en.html (accessed: 13.02.2022).

Opublikowane

2022-08-29

Jak cytować

Węgrzak, M. . (2022). Prawo własności intelektualnej w Japonii – współczesne trendy i wyzwania. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (21), 27–40. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7151

Numer

Dział

Artykuły