Frazeologizmy z komponentem "świnia" w języku polskim i chińskim

Autor

  • Paulina Andrzejczak Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Both in Poland and China, the pig is one of the most valuable of all livestock. Bred mainly for meat, it provides people with prosperous lives. This article explores the semantic potential of the word pig in Polish and Chinese. The analysis of the lexical material is preceded by a short description of the cultural image of the pig. In this article, a total of 62 phraseological compounds containing the lexeme pig were analyzed, of which 53 were negative expressions. The linguistic picture of the world presented in the article is fragmentary, it includes only the analysis of Polish idiomatic expressions and Chinese chengyu. A thorough analysis of the linguistic material, extended for example by proverbs, is an interesting future research topic that would reveal how Poles and Chinese perceive the animal more fully.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2009.

Chen Q., Shengxiao qutan (生肖趣谈), Szanghaj 2005.

Chlebda W., Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, wyd. 2 uzup., Łask 2003.

Chlebda W., Mały prywatny katalog pilnych zadań frazeologicznych, „Problemy Frazeologii Europejskiej” 2007, t. 8.

Chlebda W., Szkice o skrzydlatych słowach: interpretacje lingwistyczne, Opole 2005.

Fliciński P., Współczesny słownik frazeologiczny, Poznań 2010.

Guo Ch., Shengxiao wenhua (生肖文化 [Znaki zodiaku w kulturze chińskiej]), Pekin 2011.

Kasperczak M., Rzeszutek M., Smól J., Zgółkowa H., Nowy słownik gwary uczniowskiej, Warszawa 2004.

Kielak O., Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w polskiej tradycji ludowej, niepublikowana rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej, prof. UMCS w Instytucie Filologii Polskiej UMCS, Lublin 2018.

Kłosińska A., Słownik frazeologiczny PWN, Warszawa 2005.

Kolberg O., W. Ks. Poznańskie, cz. VII, Dzieła wszystkie, t. 15, Wrocław – Poznań 1962.

Krzyżanowski J. (red.), Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych, t. 1–4, Warszawa 1969–1978.

Leng Y., Yang Ch., Wei Y., Chengyu Cihai (成语辞海 [Kompleksowy słownik chengyu]), Shanghaj 2014.

Lewicki A.M., O minimalnych jednostkach frazeologicznych [w:] idem, Studia z teorii frazeologii, Łask 2003.

Li X., Zìyuán (字源 [Etymologia znaków]), Tianjin 2012.

Liu Zh., Hànzì yǔ dòngwù (汉字与动物 [Chińskie znaki i zwierzęta]), Guangzhou 2015.

Majewski M., Zwierzęta czyste i nieczyste w Starym Testamencie, cz. I, Omówienie prawa czystości zwierząt, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 2014, nr 11.

Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.

Piasecka A., Wizerunek świni w języku polskim i rosyjskim (na podstawie materiału leksykograficznego), „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN” 2013, t. 59.

Rak M., Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Kraków 2007.

Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 2, Warszawa 1968.

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl (dostęp: 19.10.2022).

Sztych D., Zastosowanie środków leczniczych pochodzenia zwierzęcego w medycynie ludowej, „Życie Weterynaryjne” 2013, R. 88, nr 2.

Tymochowicz M., Obrzędy doroczne w Polsce, Lublin 2011.

Wang X., Tújiě hànzì qǐyuán (图解汉字起源 [Graficzne pochodzenie chińskich znaków]), Pekin 2009.

Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl (dostęp: 19.10.2022).

Zgółkowa H., Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Poznań 2003.

现代汉语词典 (第7版), Zhongguo she hui ke xue yuan yu yan yan jiu suo ci dian bian ji shi bian (中国 社会科学院语言研究所词典编辑室编, 中国社会科学院 [Współczesny słownik języka chińskiego Xiandai Hanyu Cidian (di 7 ban)]), Pekin 2012.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Andrzejczak, P. . (2022). Frazeologizmy z komponentem "świnia" w języku polskim i chińskim. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, (22), 42–55. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/GSAW/article/view/7428

Numer

Dział

Artykuły