Zagłada chamskim okiem – świadectwo groteski w „Takim większym weselu” Tadeusza Nowaka

Autor

  • Paulina Sokólska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.26881/jk.2023.16.03

Słowa kluczowe:

Such a Greater Wedding, Slept-through revolution, Grotesque, Transpassivity, Bystanders

Abstrakt

This article is an attempt of a lecture of Tadeusz Nowak’s novel Such a Greater Wedding in an anthropological key. The author examines a testimonial value of Nowak’s writing, interpreting a relationship between characters of different ethnicity: Polish peasants in a role of bystanders next to Jewish and Romani victims of Holocaust, through the concept of Andrzej Leder’s slept-through revolution. The paper also gives an insight in the Nowak’s use of grotesque, which serves to express dynamics of ressentiment and violence.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Balbus S., Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka, w: T. Nowak, Modły jutrzenne – modły wieczorne. S. Balbus, Poezja w czasie marnym. O metafizyce i historiozofii poezji Tadeusza Nowaka, Kraków 1992.

Bąk M., W magicznym świecie utworów Tadeusza Nowaka, „Wielogłos” 1 (2008), https://www. ejournals.eu/Wieloglos/2008/Zeszyt-1-3-2008/art/19132/ [dostęp: 15.01.2023].

Borowicz J., Pamięć perwersyjna. Pozycje polskiego świadka Zagłady, Warszawa 2020 [e-book: epub].

Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 2007.

Joyce J., Ulisses, przeł. M. Świerkocki, Łódź 2021.

Kayser W., Próba określenia istoty groteskowości, „Pamiętnik Literacki” 4 (1979).

Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014.

Nowak T., Takie większe wesele, Warszawa 1978.

Nowy Nowak (Tadeusz). Zbiór szkiców z reprodukcjami obrazów Stanisława Baja, red. J. Olejniczak, R. Knapek, Katowice 2016.

Onimus J., Groteskowość a doświadczenie świadomości, „Pamiętnik Literacki” 4 (1979).

Pobłocki K., Chamstwo, Wołowiec 2021 [e-book: epub].

Sulima R., Tadeusz Nowak. Zarys twórczości, Warszawa 1986.

Susuł J., Takie większe wesele, w: Tadeusz Nowak. Zbiór recenzji i szkiców o twórczości pisarza, wyb. i oprac. J. Z. Brudnicki, Warszawa 1981.

Wieś polska 1939–1948. Materiały konkursowe, oprac. K. Kersten, T. Szarota, t. 3, Warszawa 1970.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-20

Jak cytować

Sokólska, P. (2023). Zagłada chamskim okiem – świadectwo groteski w „Takim większym weselu” Tadeusza Nowaka. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (16), 49–58. https://doi.org/10.26881/jk.2023.16.03