Po moim trupie! – karnawał według Weroniki Murek, czyli literacka kreacja świata przedstawionego w opowiadaniu "W tył, w dół, w lewo"

Autor

  • Paulina Sokólska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/jk.2021.12.08

Słowa kluczowe:

Weronika Murek, black carnival, Mikhail Bakhtin, necroviolence, metaphysics of meat

Abstrakt

The paper is an analysis of fictional reality in Weronika Murek’s W tył, w dół, w lewo focused on its carnivalesque character. The author refers to famous Mikhail Bakhtin’s study Rabelais and his world dedicated, among others, to popular festive forms and folk culture of laughter. Since there are certain rules sanctioning hierarchy and familiarity, as well as inversion or parody of values, different profanations, such as these in Murek’s prose, are possible to happen. The most disturbing one concerns the blasphemic exchange in which a juxtaposition leads to a replacement of Christ’s incarnated body by a rotting corpse. The author invokes Antoni Malczewski’s Maria and poetry of Józef Baka to find familiar voices and embed Murek in Polish literary tradition, taking under consideration her eccentric black humour, choice of grotesque language, and dark, melancholic imagination. W tył, w dół, w lewo not only breaks the taboo of talking about death, but also points out a specific aspect of necroviolence – social and lingual exclusion of the dead. Such provocative, patchwork form demands an answer concerning justification and validation of its usage. The final part of the article proposes to search them through the “metaphysics of meat” which refers to a concept developed in an essay by Jolanta Brach-Czaina.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Paulina Sokólska - Uniwersytet Gdański

Bibliografia

Antropologia widowisk Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2010.

Bachtin M., Ludowe formy świąt karnawałowych, [w:] Antropologia widowisk Zagadnienia i wybór tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2010.

Baka J., Poezje, Warszawa 1986.

Baudrillard J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Kraków 1999.

Cirlot J.E., Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2012.

Eliade M., Opętanie w kulcie Dionizosa, przeł. L. Kolankiewicz, „Dialog” 1987, nr 11/12.

Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2006.

Malczewski A., Marya. Powieść ukraińska, Warszawa 1884.

Marzec A., Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności, Warszawa 2015.

Mickiewicz A., Dziady, Kraków 2010.

Murek W., Uprawa roślin południowych metodą Miczurina, Wołowiec 2015.

Nawarecki A., Czarny karnawał. „Uwagi śmierci niechybnej księdza Baki” – poetyka tekstu i paradoksy recepcji, Wrocław 1991.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red. K. Dynarski, M. Przybyła, Poznań 2015.

Thomas L.-V., Trup. Od biologii do antropologii, przeł. K. Kocjan, Łódź 1991.

Witkiewicz, S.I., Poza rzeczy-wistością: wistość tych rzeczy jest nie z świata tego. Stanisława Ignacego Witkiewicza wiersze i rysunki, wyb. i do druku podały A. Micińska, U. Kenar, Kraków 1977.

Żurek Ł., Piotruś jest z mięsa, więc boi się Jezusa, „Tekstualia. Palimpsesty Literackie, Naukowe, Artystyczne” 2015, nr 3 (42), [online]

https://tekstualia.pl/files/41f13dd1/zurek_lukasz_piotrus.pdf.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-23

Jak cytować

Sokólska, P. (2021). Po moim trupie! – karnawał według Weroniki Murek, czyli literacka kreacja świata przedstawionego w opowiadaniu "W tył, w dół, w lewo". Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (12), 120–135. https://doi.org/10.26881/jk.2021.12.08

Numer

Dział

Studia