Biografia reportażowa w epoce upamiętnienia. O "Schulzu pod kluczem" Wiesława Budzyńskiego

Autor

  • Marcin Romanowski Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej

Słowa kluczowe:

biography, nostalgia, memory

Abstrakt

Author of the article explores the phenomenon of reportage biography in context of Pierre Nora's notion of „age of commemoration”. The crucial feature of this new genre of biographical writing is that the biographers focus on testimonies of people who personally knew the biographical subject instead of reading and re-reading documents gathered in the archives. Such an attitude has several consequences for the poetics of the biography. Biography becomes polyphonic as a scene of dialogue or confrontation of many different voices, different approaches on the subject. Biography becomes also ex-centric which means that biographical narrative concerns not on the subject as a central figure of biographical discourse, but delivers space for the witnesses to express their historical experience, to tell their life stories. Author of the article presents these matters by analyzing Bruno Schulz's biography Schulz pod kluczem and showing how this poliphony of accounts typical for reportage biography works in nostalgic frame of Budzyński's approach.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Assmann Jan. 2008. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Anna Kryczyńska-Pham, tłum. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bakuła Bogusław. 2006. „Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki)”. Teksty Drugie (6): 11-33.

Benton Michael. 2009. Literary Biography. An Introduction. Chichester – Malden: Wiley-Blackwell.

Budzyński Wiesław. 2013. Schulz pod kluczem. Warszawa: Świat Książki – Weltbild Polska.

Całek Anita. 2013. Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Clifford James L. 1978. Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej. Mysłowska Anna, tłum. Warszawa: Czytelnik.

Ficowski Jerzy, oprac. 1984. Bruno Schulz. Listy, fragmenty, wspomnienia o pisarzu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ficowski Jerzy. 2002. Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia. Sejny: „Pogranicze”.

Jarzębski Jerzy. 2006. Krytyk miłujący (Jerzy Ficowski jako badacz twórczości Schulza). W: Prowincja Centrum. Przypisy do Schulza, 173-180. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jasińska-Wojtkowska Maria. 1970. Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jochymek Renata. 2004. W zwierciadle biografii. Współczesna polska biografia literacka na przykładzie utworów Joanny Siedleckiej, Agaty Tuszyńskiej i Barbary Wachowicz. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Kandziora Jerzy. 2014. „Jerzy Ficowski o Schulzu – między rekonstrukcją a retoryką. (Refleksje nad Regionami wielkiej herezji)”. Schulz/Forum (3): 45-78.

Kłak Czesław. 1968. „Teoretyczne problemy powieści biograficznej”. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie. Nauki Humanistyczne (3): 257-292.

Leder Andrzej. 2014. Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Lewi Henri. 2014. „Być Żydem w niepodległej Polsce”. Stróżyński Tomasz, tłum. Schulz/Forum (4): 87-98.

Maziarski Jacek. 1966. Anatomia reportażu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Niziołek Grzegorz. 2013. Polski teatr Zagłady. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Nora Pierre. 2001. „Czas pamięci”. Dłuski Wiktor, tłum. Nowa Res Publica (7): 37-43.

Rosiek Stanisław. 2014. „Zachwyt Ficowskiego”. Schulz/Forum (3): 3-4.

Sławiński Janusz. 1976. Czas wspomnień, 8-10. W: Sławiński Janusz, oprac. Wspomnienia o Julianie Przybosiu. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Sowa Jan. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.

Symotiuk Stefan. 1977. Biografia jako źródło i przedmiot wiedzy. Wprowadzenie do problematyki, 213-214. W: Litwin Jakub, red. Zagadnienia historiozoficzne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tekcam Rana. 2010. The Biographer and the Subject. A Study on Biographical Distance. Stuttgart: Verlag.

Zaleski Marek. 1996. Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Ziątek Zygmunt. 1999. Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Jak cytować

Romanowski, M. (2016). Biografia reportażowa w epoce upamiętnienia. O "Schulzu pod kluczem" Wiesława Budzyńskiego. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, (5), 39–58. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/article/view/15