Czasopismo PROGRESS jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego, w którym proponujemy tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki.

Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Progress pragnie skupić na swoich łamach zarówno młodych naukowców  jak i autorytety z różnych dyscyplin. Nie tylko teoretyków ale również tych, których badania znajdą zastosowanie praktyczne.