Recenzenci

2020

dr hab. Tadeusz Baranowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
dr hab. Mateusz Bieczyński, prof. UAP (Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz)
dr Marcin Boryczko (Uniwersytet Gdański)
dr Anna Brosch (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Marzena Czarnecka, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr Sebastian Dama (Akademia Marynarki Wojennej)
dr Alicja Dobrosielska (Towarzystwo Naukowe Pruthenia)
dr Joanna Ginter (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Bogusława Gnela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
dr Bożena Hojka (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Witold Jakubowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr Artur Jendrzejewski
dr Maciej Juzaszek (Akademia Leona Koźmińskiego)
dr Radosław Krajniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Michał Kubiak, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr Wacław Kulczykowski (Uniwersytet Gdański)
dr Agnieszka Małek (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego)
prof. dr hab. Urszula Promińska (Uniwersytet Łódzki)
dr Alicja Raciniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Marek Smoliński, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
dr Anna Strobin (Uniwersytet Gdański)
dr Marcin Szerle (Muzeum miasta Gdyni)
dr hab. Beata Szluz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr Joanna Szydłowska
prof. dr hab. Adam Szyszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr inż. Piotr Śliż (Uniwersytet Gdański)
dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Gdański)

2019

dr Edyta Barańska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Waldemar Bulira (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Piotr Celiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Ewa Czerwińska-Jakimiuk  (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Anna Kowalewska  (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr Agnieszka Małek (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
dr hab. Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Ks. prof. Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Marzena Myślińska  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Jakub Nowak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Żaneta Szczepańska-Klunder  (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
dr Robert Tabaszewski  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2018

dr hab. Iwona Bąk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr Mariusz Brodnicki (Uniwersytet Gdański)
dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte)
Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski)
Prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr hab. Stanisław Jędrzejewski,prof ALK (Akademia Leona Koźmińskiego)
dr Kornelia Kajda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Dawid Kobiałka
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Sławomir Kościelak prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Mirosław Lakomy, prof. AIK, (Akademia Ignatianum w Krakowie)
dr Jacek Lewicki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
dr Maria Łoszewska-Ołowska (Uniwersytet Warszawski)
dr Bartłomiej Łódzki (Uniwersytet Wrocławski)
dr Agnieszka Małek (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Dr hab. Gabriela Majewska prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Ireneusz Milewski prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Stanisław Mordwa (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański)
Dr hab. Franciszek Nowiński prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Iwona Sakowicz prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
dr Przemysław Sieradzan (Uniwersytet Gdański)
dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Stegner (Uniwersytet Gdański)
Dr Joanna Szylko-Kwas (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. Przemysław Różański prof. nadzw. UG (Uniwersytet Gdański)
dr Robert Tabaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Aleksander Wawrzyńczak (Uniwersytet Jagielloński)

2017

dr hab. Iwona Bąk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska
dr hab. Rafał Blicharz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
dr hab. Halina Chodurska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Polska
dr Jakub Czernik, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr Anna Drogosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
prof. Waldemar Dziak, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska
dr Jędrzej Gadziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Anna Gagat Matuła, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Monika Gładoch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
dr hab. Krzysztof Hejwowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Irena Jaros, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
prof. Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Adam Kucharski, Uniwersytet Łódzki, Polska
prof. Zdzisław Kubot, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab. Agnieszka Leszczyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
dr Nicolas Levi, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Polska
prof. Janusz Mucha, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  Polska
dr hab. Alina Maciejewska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
dr Małgorzata Majewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
dr Wojciech Małecki, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab. Stanisław Mordwa, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr Karol Nawrocki, Instytut Pamięci Narodowej, Polska
dr hab. Grzegorz Ojcewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
dr Krzysztof Osiński, Instytut Pamięci Narodowej, Polska
dr hab. Marek Paryż, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Joanna Pietras
dr Adam Radzimski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Piotr Siuda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
dr hab. Ewa Stala, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr Robert Tabaszewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
dr Tomasz Warczok, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
dr hab. Konrad Zacharzewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
dr Monika Żmudzka Brodnicka, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Polska