Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny:

Dominik Bień, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz Redakcji:

Dominik Walczak, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy:


mgr Maciej Ciemny, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Andrzej Gierszewski, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Polska
mgr Anna Krajewska, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Piotr Kitowski, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Tomasz Pupacz, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Bartłomiej Rosenkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Piotr Syczak, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Piotr Zieliński, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy językowi:

Jerzy Toczek, redaktor wydawniczy (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego),
Przemysław Mitura