Rada naukowa

Prof. dr hab. Bernard Lammek, Uniwersytet Gdański, Polska
Prof. dr hab. Nadezhda S. Bratchikova / Надежда С. Братчикова, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Lomonosov Moscow State University, Russia
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Adam Karpiński, prof. nadzw., Gdańska Szkoła Wyższa, Polska
dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. nadzw., Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Polska
dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański, Polska
dr Mariusz Brodnicki, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Maja Maciejewska-Szałas, Uniwersytet Gdański, Polska
Doc. dr Inessa I. Morozova / Инесса И. Морозова, Narodowa Akademia Nauk Białorusi w Mińsku, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus in Minsk, Belarus