Główne założenia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 1951-1953

Autor

  • Tomasz Solarski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/prog.2019.5.03

Słowa kluczowe:

komisja, nauka, Polska, powojenny, struktury

Abstrakt

Centralna Komisja Kwalifikacyjna pełniła istotną rolę w  powojennej Polsce. Do jej głównych zadań należała nie tylko ocena dokonań naukowych kandydatów, ale również pozanaukowych czynników, określanych jako „moralność”. Przyjęte przez prawodawcę akty prawne szczegółowo regulowały pracę Komisji oraz kryteria dla samodzielnych pracowników nauki.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Tomasz Solarski - Uniwersytet Gdański

Tomasz Solarski – doktorant w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent politologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz prawa w WSAiB w Gdyni. Obecne zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z historią nauki oraz prawnymi i politycznymi instytucjami RP.

Bibliografia

Bądkowski A., 2012, Kierownicy Wydziału Nauki, Oświaty i Kultury KW PZPR w Poznaniu – przykładyb karier partyjnych [w:] P. Gasztold-Senia, Ł. Kamiński (red.), Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Referaty, Warszawa.

Chodakowska J., 1981, Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944–1951, Wrocław.

Garlicki L., 2011, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa.

Grzybowski R., 2000, Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946–1956, Gdańsk.

Hubner P., 1992, Polityka naukowa w Polsce w latach 1944–1953. Geneza systemu, Wrocław.

Kolbuszewska J., 2016, Akademickie kariery kobiet w PRL-u. Historyczki – samodzielne pracownice nauki w nowopowstałych uniwersytetach, „Sensus Historiae”, nr 3.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U. z 1952 r. Nr 33, poz. 232).

Gasztold-Senia P., Kamiński Ł. (red.), 2012, Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2011. Tom V. Referaty, Warszawa.

Obwieszczenie przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 27 czerwca 1953 r. dotyczące ogłoszenia uchwały nr 1 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu stopnia kandydata nauk (M.P.1953.A-66.806).

Obwieszczenie przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 27 czerwca 1953 r. dotyczące ogłoszenia uchwały nr 2 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 29 kwietnia 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego docent (M.P.1953.A-66.808).

Obwieszczenie przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 27 czerwca 1953 r. dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 2 czerwca 1953 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o nadanie tytułu naukowego docenta (M.P.1953.A-66.809).

Obwieszczenie przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 6 października 1953 r. dotyczące ogłoszenia uchwały nr 3 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania w przypadkach wyjątkowych tytułu naukowego docenta inżynierom-magistrom pełniącym obowiązki samodzielnych pracowników nauki w szkołach wyższych i instytutach naukowo-badawczych (M.P.1953.A-99.1368).

Obwieszczenie przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 6 października 1953 r. dotyczące ogłoszenia uchwały nr 4 Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 1953 r. w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego (M.P.1953.A-99.1369).

Obwieszczenie przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 27 czerwca 1953 r. dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 2 czerwca 1953 r. w sprawie zasad kolejności przeprowadzania przewodów kandydackich (M.P.1953.A-66.807).

Uchwała nr 1116 Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia wykazu szkół wyższych uprawnionych do nadawania stopnia kandydata nauk. (M.P.1953.A-1.12).

Uchwała nr 339 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie regulaminu Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki (M.P.1952.A-42.601).

Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz.U. z 1952 r. Nr 6, poz. 38).

Pobrania

Opublikowane

2019-05-14

Jak cytować

Solarski, T. (2019). Główne założenia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 1951-1953. Progress, (5), 37–44. https://doi.org/10.26881/prog.2019.5.03