Korespondencja na pocztówkach z czasów I wojny światowej adresowanych do ks. Stanisława Roehlego

Autor

  • Agnieszka Krzywdzińska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

korespondencja, karta pocztowa, pocztówka, I wojna światowa, ksiądz Stanisław Roehle

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie i analiza 17 kart pocztowych z kolekcji księdza Stanisława Roehlego, wysłanych w czasach I wojny światowej, których treść wielokrotnie związana była z tematyką wojenną. Korespondencja zawiera unikatowe, dotąd niepublikowane, wspomnienia z czasów konfliktu. Jest zródłem do badania nastrojów ludności, ukazując codzienne troski, obawy i nadzieje. Za pomocą krótkich informacji lub strony wizualnej kart pocztowych buduje sugestywne narracje o życiu zwykłych ludzi na tle polityki światowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Agnieszka Krzywdzińska - Uniwersytet Gdański

Agnieszka Krzywdzinska – doktorantka na Wydziałowych Studiach Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Przygotowuje rozprawe doktorską „Kolekcja kart pocztowych ks. Stanisława Roehlego jako zródło do poznania dziejów kultury korespondencji pierwszej połowy XX wieku”. Przedmiotem jej zainteresowan naukowych jest historia ceramiki artystycznej, szczególnie wytwórni majoliki w Kadynach, historia regionalna Pomorza, a ponadto badania w zakresie nauk pomocniczych historii numizmatyki i filokartystyki.

Bibliografia

Zródła archiwalne:
Archiwum Diecezji Pelplińskiej, Kuria Biskupia Chełmińska, Akta personalne 1945–1992, ks. Stanisław Roehle, sygn. 433 [cyt. w tekście: Akta St. Roehle].
Archiwum Państwowe w Toruniu, Państwowe Gimnazjum Męskie Chełmno, sygn. 431 [cyt. w tekście: Gimnazjum Chełmno].
Archiwum Państwowe w Toruniu, Zespół Towarzystwa Pomocy Naukowej w Toruniu, Akta Stanisława Roehle, sygn. 912 [cyt. w tekście: ZTPN, St. Roehle].
Archiwum Państwowe w Toruniu, Zespół Towarzystwa Pomocy Naukowej w Toruniu, Akta Józefa Nalazka, sygn. 745 [cyt. w tekście: ZTPN, J. Nalazek].

Opracowania:
Baranowska M., 1992, Pocztówka masowa i fotografia uczuć, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, t.46, z. 3–4.
Bogacz J., 2006a, Bazylika w Gnieźnie. Przewodnik, Gniezno.
Bogacz J., 2006b, Gniezno. Katedra gnieźnieńska. Przewodnik, Gniezno.
Bujak A., 2008, Skarby katedr Polski, Kraków.
Demel J.,1986, Historia Rumunii, Wrocław.
Dietrich K., Weltkriegsende an der mazedonischen Front, Berlin 1925.
Garber S., Elste G., 2009, Eisenbahnatlas Deutschland, Kolonia.
Gragt F. van der, 1968, Europe’s Greatest Tramway Network, Lejda.
Grupa R., Miałkowski A., 2007, Krobia i okolice – zarys dziejów, Krobia.
Jordan D., 2011, Bałkany, Włochy i Afryka 1914–1918. Od Sarajewa do Piawy i Jeziora Tanganika, Poznań.
Kaczmarek R., 2014, Polacy w armii kajzera. Na frontach pierwszej wojny światowej, Kraków.
Kowalski M., 1981, Ilustrowany katalog banknotów polskich 1794–1980, Warszawa.
Krzak A., 2016, Wielka Wojna na Bałkanach. Działania militarne i polityczne podczas I wojny światowej 1914–1918, Częstochowa.
Lewicka-Morawska A., 1995, Formowanie narodowej uczuciowości, czyli o sztuce Artura Grottgera na przestrzeni dziesięcioleci, „Niepodległość i Pamięć”, t.2.
Mross H., 1995, Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych w latach 1821–1920, Pelplin.
Pilch A., Rusek M. (red.), 2015, Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, Kraków.
Porebski M., 1975, Interregnum. Studia z historii sztuki polskiej XIX i XX wieku, Warszawa.
Skorupa E., 2015, Dziewiętnastowieczna ikonosfera a tożsamość narodowa [w:] A. Pilch, M. Rusek (red.), Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, Kraków.
Świechowska A. (red.), 1970, Katedra gnieźnieńska, Poznań, Warszawa, Lublin.
„Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu” (1917), t. 4.

Zródła internetowe:
Britannica, https://britannica.com/biography/Ion-Bratianu [dostęp: 19.09.2020].
Centralna Biblioteka Uniwersytecka im. Luciana Blagi, Kluz-Napoka, https://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/40437 [dostęp: 9.12.2019].
Historia Drachenfelsbahn, https://drachenfelsbahn.de/index.php/en/information/history [dostęp:19.09.2020].
Historia parafii w Krobi, https://www.krobia.archpoznan.pl/historia/ [dostęp: 19.09.2020].
http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search/index [dostęp: 19.09.2020].
Lista strat 1, http://des.genealogy.net/search/show/2173194 [dostęp: 19.09.2020].
Lista strat 2, http://des.genealogy.net/search/show/2401653 [dostęp: 19.09.2020].
Lista strat 3, http://des.genealogy.net/search/show/3271421 [dostęp: 19.09.2020].
Okręgowe Muzeum Historii Braszowa, https://brasovistorie.ro/despre-muzeu/istoria-cladirilor/bastionul-graft [dostęp: 19.09.2020].
Opis Drachenfels, https://ich-geh-wandern.de/drachenfels-siebengebirge [dostęp:19.09.2020].
Opis Labiryntu na stronie miasta Hof, https://hof.de/hof/hof_cz/labyrinth.html [dostęp: 19.09.2020].
Parafia w Papowie Biskupim, http://parafia.papowobiskupie.pl/duszpasterze.html [dostęp: 19.09.2020].
Pastorówka ewangelicka, https://krobia.org/pastorowka-ewangelicka [dostęp: 19.09.2020].
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograczny/Tom_IV/309 [dostęp: 19.09.2020].
Statua rumuńskiego premiera z XIX wieku w centrum Bukaresztu, https://romania-insider.com/bratianu-statue-university-square [dostęp: 19.09.2020].
Strona miasta Saarburg, https://saarburg.de/sehenswert [dostęp: 19.09.2020].
The Graft Bastion, https://brasovtour.com/en/Attractions/monuments/the-graft-bastion [dostęp: 9.12.2019].
Zabytki kultury w Hesji, https://denkxweb.denkmalpege-hessen.de/437/ [dostęp: 19.09.2020].

Pobrania

Opublikowane

2020-12-07

Jak cytować

Krzywdzińska, A. (2020). Korespondencja na pocztówkach z czasów I wojny światowej adresowanych do ks. Stanisława Roehlego. Progress, (7), 11–44. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/5152