Islam i ZSRR. Polityka bolszewików wobec muzułmanów w okresie kształtowania się państwa radzieckiego

Autor

  • Jakub Potulski Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

Rosja, islam, bolszewicy, rewolucja październikowa, polityka religijna

Abstrakt

Jednym z największych wyzwań rosyjskiej polityki wewnętrznej jest problem zapewnienia wewnętrznej stabilności i integralności terytorialnej. Rosja jest państwem wieloetnicznym i wielokonfesyjnym, które obejmuje swoim zasięgiem wiele różnorodnych grup etniczno-narodowościowych. Zróżnicowanie wewnętrzne Rosji jest efektem długoletniej ekspansji terytorialnej. Od czasu, kiedy wojska moskiewskie w XVI w. zajęły Kazań do państwa moskiewskiego włączone zostały duże grupy wyznawców islamu. We współczesnej Rosji islam zajmuje znaczącą pozycję, będąc religią dużych grup etniczno- -narodowościowych, a w tym Tatarów i Baszkirów. Odrodzenie tradycji islamskich i rosnąca liczba wyznawców islamu powoduje, że władze rosyjskie stoją przed problemem ułożenia stosunków wewnętrznych. Celem artykułu jest ukazanie historycznych wzorów polityki państwa rosyjskiego wobec rosyjskich muzułmanów. Autor artykułu skoncentrował się na analizie problematyki stosunku partii bolszewickiej wobec wyznawców islamu po wybuchu rewolucji październikowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Арапов Д.Ю. (red.), Ислам и советске тосударство (1917–1936). Сборник документов, Moskwa 2010.

Арапов Д.Ю., Россия и мусульманский мир, [w:] Сборник русского исторического общества, т. 7 (155), Россия и мусульманский мир, Moskwa 2003.

Авторханов A., Империя Кремла (советский тип колонялизма), Wilno 1990.

Байдакова H.H., Политика российских властей по отношнию к нехрисианскому населению и новокрещанам в XVI – начале XX вв: на примере Тамбовского края, Moskwa 2007.

Барковская Е.Ю., Ислам и опыт государственного строительства в российской империи, [w:] Россия и исламский мир, red. В.Я. Белокреницкий, И.В. Зайцев, Н.Ю. Ульченко, Moskwa 2010.

Батунский, Россия и ислам, т. 1-3, Moskwa 2003.

Bieleń S., Góralski W. (red.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1999.

Силантьев P.A., Эволюция системы внешних сношений духовных управлений мусульман России: сравнительно-исторический анализ: конец XVIII в. начало XXI в., Moskwa 2014.

Султан-Галиев M., Статьи, выступления, документы, Kazań 1992.

Хабутдинов А.Ю., Институты российского мусульманского сообщества в Волго-Уральском регионе, Moskwa 2013.

Hunter S.T., Islam in Russia. The politics of identity and security, Londyn–Nowy Jork 2004.

Ергобек Ш., Алтаева К.Ж., Соотношение понятий пантуркизм, панисламизм и джадидизм, „Reports of the National Academy of Science of the republic of Kazachstan” 2015, vol. 3, nr 301.

Юнусова А.Б., Ислам в Башкортостане, Ufa 1999.

Мчедлова М.П. (red.), Российская цивилизация, Moskwa 2003.

Мухаметшин P.M., Ислам в Татарстане, Kazań 2009.

Мухаметшин Ф.М., Ислам в современном российском обществе, [w:] Мусульмане изменяющейся России, pod red. Ю.М. Кобищанов i in., Moskwa 2002, s. 33.

Мухамметдинов Р.Ф., Нация и революция (трансформация националной идеии в татарском обществе первой трети XX века), Kazań 2000.

Pilkington H., Yemelianova G. (red.), Islam in post-soviet Russia: public and private faces, Nowy Jork 2003.

Почта Ю.М., Ислам и политика. Учебное пособие, Moskwa 2008.

Тихонов А.К., Католики, мусульмане и иудеи российской империи в четверти XVIII – начале XX в., СПб 2008.

Васильев А.М. (red.), Ислам в российской империи: законодательные акты, описания, статистика, Moskwa 2001.

Yemelianova G., Islam and nation building in Tatarstan and Dagestan of the Russian Federation, „Nationalities Papers” 1999, vol. 27, nr 4.

Yemelianow G., Russia and islam: a historical Survey, Nowy Jork 2002.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-28

Jak cytować

Potulski, J. (2017). Islam i ZSRR. Polityka bolszewików wobec muzułmanów w okresie kształtowania się państwa radzieckiego. Cywilizacja I Polityka, 15(15), 230–248. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3061

Numer

Dział

Artykuły