Mitteleuropa vs panslawizm. Polityczne wizje organizacji przestrzeni środkowo-europejskiej

Autor

  • Jakub Potulski Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

idee polityczne, wyobrażenia geopolityczne, panslawizm, Mitteleuropa, konflikty polityczne

Abstrakt

Porządek społeczny tworzony przez duże grupy ludzkie opiera się na mitach i wyobrażeniach podzielanych przez członków danej zbiorowości. Te różnorodne mity i wyobrażenia wykorzystywane są aby mobilizować ludzi do współpracy w wielką liczbą ludzi. Elity polityczne bardzo często wykorzystują różnorodne idee aby mobilizować ludzi na rzecz podjęcia działań zmierzających do realizacji określonych celów. Realizacja celów politycznych wymaga zorganizowania odpowiednich środków i legitymizowania podjętych działań. Celem artykułu jest analiza w jaki sposób wykorzystuje się koncepcje polityczno-ideologiczne aby uzasadnić swoje roszczenia do panowania na określonym terytorium. Na podstawie dwóch idei: rosyjskiego panslawizmu i niemieckiej koncepcji Mitteleuropy autor analizuje rolę tzw. wyobrażeń geopolitycznych w rywalizacji politycznej między państwami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czapliński W., Gatos A., Korta W., Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław 1990.

Eberhardt P., Geneza niemieckiej koncepcji Mitteleuropy, „Przegląd Geograficzny”, vol. 77, nr 4, 2005, s. 463-483.

Elvert J., Mitteleeuropa!: deutsche Pläne zur europäischen Neuordnung, Stuttgart, Steiner Verlag 1999.

Katzenstein, P.J., (ed.), Mitteleuropa: between Europe and Germany, Providence, RI, Berghahn Books.

Koszel B., Mitteleuropa rediviva? Europa Środkowo- i Południowo-Wschodnia w polityce zjednoczonych Niemiec, Instytut Zachodni, Poznań 1999.

Martin B., Niemcy, Europa i Polska. Historyczna hipoteka i perspektywy na przyszłość, (w:) A. Czubański (red.) Rola Niemiec w procesach rozwojowych Europy XIX i XX wieku, Wielkopolska Agencja Wydawnicza, Poznań 1995.

Meyer H.C., Mitteleuropa in German thought and action 1815-1845, Martinus Nijhoff, Haga 1955.

Pajewski J., “Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej wojny światowej, Instytut Zachodni, Poznań 1959.

Prokš P., Mitteleuropa – Zwischeneuropa”. Niemieckie koncepcje Europy Środkowej w czasie wielkiej wojny w latach 1914-1918, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne”, t. XXIV, 2016, s. 77-98.

Sinnhuber K.A., Central Europe: Mitteleuropa: Europe Centrale: An analysis of a geographical term, “Transactions and Papers (Institute of British Geographers)”, nr 20, 1954.

Tanty M., Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw, PWN, Warszawa 1982.

Tanty M., Panslawizm, carat, Polacy. Zjazd Słowiański w Moskwie 1867 roku, PWN, Warszawa 1979.

Tanty M., Rosja wobec wojen bałkańskich 1912-1913, PWN, Warszawa 1970.

Walicki A., Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii, PWN, Warszawa 2002.

Wereszycki H., Pod berłem Habsburgów. Zagadnienia narodowościowe, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

Wolff-Powęska A., Doktryna geopolityki w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 1979.

Wolff-Powęska A., Niemiecka myśl polityczna wieku oświecenia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Potulski, J. (2019). Mitteleuropa vs panslawizm. Polityczne wizje organizacji przestrzeni środkowo-europejskiej. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 20–42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3830