Nowe podejście do problemu migracji. Zmiany w polityce migracyjnej RP

Autor

  • Joanna Leska-Ślęzak Uniwersytet Gdański
  • Jarosław Ślęzak Pomorska Szkoła Wyższa

Słowa kluczowe:

migracja, imigracja, migracje cyrkulacyjne i krótkoterminowe, emigracja, cudzoziemcy, jednokulturowość

Abstrakt

W artykule ukazuje się zmiany w polskiej polityce migracyjnej. Przyjęcie dokumentu „Polska polityka migracyjna” w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 spowodowało stworzenie polskiego modelu aktywnej polityki migracyjnej, w którym założono m. in. zarzadzanie procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integrację cudzoziemców, a także uwzględniono politykę bezpieczeństwa państwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Berry J.W., Immigration, Acculturation, and Adaptation, Applied Psychology: An International Review, 46(1).

Chodubski A., Migracje i imigranci, w: Integracja kulturowa imigrantów. Wyzwania i dylematy, pod red. J. Balicki, Warszawa 2007.

Chodubski A., Imigranci a patologie współczesnego świata, pod red. J. Leska-Ślęzak, J. Ślęzak, Olsztyn 2016.

Polityka migracyjna Polski, Zespół ds. Migracji, redakcja Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA (pdf).

mln mieszkańców Polski. Konkretne działania, a nie tylko marzenia, red. A. Fandrejewska-Tomczyk, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Fundacja Warsaw Enterprise Institute, Warszawa 2018, Demografia- wersja-elektroniczna-pdf.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013roku o cudzoziemcach Dz.U. 2013, poz. 1650.

www.gov.pl. Polityka azylowa i migracyjna.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Leska-Ślęzak, J., & Ślęzak, J. (2019). Nowe podejście do problemu migracji. Zmiany w polityce migracyjnej RP. Cywilizacja I Polityka, 17(17), 144–153. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3839