Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim

Autor

  • Zbigniew Landowski Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

sacrum, islam, sunnici, Mekka, Medyna, Jerozolima

Abstrakt

 

Autor referuje rezultaty badań i opinie kilku naukowców dotyczące specyfiki sacrum przestrzeni trzech miast świętych islamu (Mekki, Medyny, Jerozolimy) w oparciu o termin sacrum zdefiniowany przez M. Eliade. Potwierdzają one antropologiczny, a nie dogmatyczny charakter tych dzisiejszych sacrum, m.in. z powodu ich współczesnego wymiaru i implikacji politycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dakake, M.M., Human Contention and Divine Argument, Faith and Truth in the Qur’anic Story of Abraham, [w:] Crisis, Call, and Leadership in the Abrahamic Traditions, red. P. Ochs, W.S. Johnson, Palgrave Macmillan, London 2009.

Dakake, M.M., Sacred Land in the Qur’an and Hadith and Its Symbolic and Eschatological Significance, Ed. Society for Scriptural Reasoning, 2011, [online], [dostęp 21 marzec 2015]. Dostępny w internecie: <http://jsr.shanti.virginia.edu/vol-10-no-1-august-2011-people-and-places/sacred-land-in-the-quran-and-hadith-and-its-symbolic-and-eschatological-significance/>.

Eliade, M., Sacrum i profanum, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1996.

Holland, Cf. T., In the Shadow of the Sword: The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire, Brown Book Group, Little 2013.

Jałowiecki, B., Przestrzeń jako pamięć, „Studia Socjologiczne” 1985, No 2.

Koran, Gutenberg Project, [online], [dostęp: 17 maja 2015]. Dostępny w internecie: <http://www.gutenberg.org/ebooks/16955>.

Koran, przeł. J. Bielawski, PIW, Warszawa 1986.

Koran, przeł. J. Murza Tarak Buczacki, nakładem Aleksandra Nowoleckiego, Warszawa1858, [online], [dostęp: 17 maja 2015]. Dostępny w internecie: <http://www.planetaislam.com/koran_buczacki.html>.

Luxenberg, Ch., Die syro-aramäische Lesart des Koran: Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache, Hans Schiler, Berlin 2000.

Rashid, A., Religious Territory & Islamic Holy Land, Demand Media, “OPPOSINGVIEWS”, [online], [dostęp: 18 maja 2015]. Dostępny w internecie: <http://people.opposingviews.com/religious-territory-islamic-holy-land-10000.html>.

Sulima, M. Miejsca swoje i miejsca obce w przestrzeni domowej w wierzeniach religijnych, „Architecturae et artibus” 2009, No 1, s. 67–76.

Sulima, M., Symboliczne przestrzenie domu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura” 2007, No 20.

Szpociński, A., Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Second Texts (Teksty Drugie)” 2008, No 4, [online], [dostęp: 19 maja 2015]. Dostępny w internecie: <http://www.ceeol.com>.

Uniwersytet Al-Azhar, nr 1754, s. 55, [online], [dostęp: 17 maja 2015]. Dostępny w internecie: <http://islamqa.info/en/11669 >.

Zwemer, S.M., Al Haramain. Mecca and Medina, “The Muslim World” 1947, No 37, s. 7–15.

Pobrania

Opublikowane

2018-10-22

Jak cytować

Landowski, Z. (2018). Próba charakterystyki przestrzeni sakralnej w islamie sunnickim. Karto-Teka Gdańska, (2(3), 18–31. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8339

Numer

Dział

Artykuły