Nr 2(11) (2022): Kalofania. Piękno objawione w sztuce