"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym od 2003 roku. Znajdują się w nim artykuły napisane przez studentów Wydziału Ekonomicznego studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego znajdują się w części "B" wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 9 grudnia 2016 r. otrzymują 3 punkty.