Rada naukowa

Redaktorzy tematyczni:

Bankowość
prof. UG, dr hab. Eugeniusz Gostomski, Uniwersytet Gdański, Polska

Finanse
dr Sławomir Antkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Marketing
prof. UG, dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Uniwersytet Gdański, Polska

Rynek pracy 
dr hab. Anita Szymańska, Uniwersytet Gdański, Polska

Transport i logistyka 
dr hab., prof. UG, Ryszard Rolbiecki, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy językowi (język angielski)
mgr Monika Kowalska, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor statystyczny
dr Anna Pawłowska, Uniwersytet Gdański, Polska