"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym się od 2003 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji działalności naukowej, oraz rozporządzeniem MNiSW z dnia 7 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "Nasze Studia" otrzymują 5 punktów.

W latach  2013-2018 artykuły opublikowane w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego znajdowały się w części "B" wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zgodnie z Komunikatem MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 9 grudnia 2016 r. otrzymywały 3 punkty. 

Redakcja Zeszytów Studenckich "Nasze Studia" informuje, że od 2011 r. do 2017 r.  wersją pierwotną czasopisma była wersja papierowa. Od numeru 9/2019 wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line. Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów i bankowości, handlu zagranicznego, logistyki, transportu, marketingu i ubezpieczeń, gospodarki światowej, polityki regionalnej oraz innowacji.

23 sierpnia 2021 r. ukazał się jedenasty numer Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”