Zespół redakcyjny

KOMITET REDAKCYJNY
Przewodnicząca
dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
Sekretarz
dr Magdalena Markiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska, m.markiewicz@ug.edu.pl

dr Łukasz Dopierała, Uniwersytet Gdański, Polska, lukasz.dopierala@ug.edu.pl
dr Iwona Sobol, Uniwersytet Gdański, Polska, isobol@panda.bg.univ.gda.pl

Redaktorzy tematyczni
Bankowość
dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
Finanse
dr Sławomir Antkiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
Marketing
dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska
Rynek pracy
dr hab. Anita Szymańska, Uniwersytet Gdański, Polska
Transport i logistyka
dr hab. Ryszard Rolbiecki, – prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor językowy (język angielski)
mgr Monika Kowalska

Redaktor statystyczny
dr Anna Pawłowska