Restrukturyzacja kolei w Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem modelu zarządzania franczyznowego

  • Paulina Kohnke Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: prywatyzacja, franczyzna, transport kolejowy, franczyznowy model zarządzania, restrukturyzacja

Abstrakt

Główną przyczyną prywatyzacji kolei w Wielkiej Brytanii był nieefektywny i generujący straty system kolejowy zarządzany przez państwo. Rząd brytyjski zachęcony wynikami wcześniej przeprowadzonych prywatyzacji przedsiębiorstw użyteczności publicznej. zdecydował się na przeprowadzenie restrukturyzacji branży kolejowej. Proces ten rozpoczął się w 1993 roku i został ukończony w 1997 r. wraz z utworzeniem 25 spółek przewozów pasażerskich Train Operating Company (TOC). Proces prywatyzacji był bardzo kontrowersyjny w tamtym czasie i nadal jest a jego sukces jest przedmiotem wieloletniej dyskusji. Główne tematy debaty odnoszą się do tego, czy proces osiągnął główne cele, jakim jest zwiększenie poziomu inwestycji, wydajności i zadowolenia klientów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ponoszonych przez podatników. W pracy został poruszony ważny aspekt, jakim jest nastawienie społeczeństwa wobec franczyzowego modelu zarządzania. Rozważania zostały poparte danymi statystycznymi.

Bibliografia

Dinçer I., Zamfirescu C., Hogerwaard J., Clean Rail Transportation Options, Springer International Publishing, 1 ed.

M.G. Pollitt, A.S.J. Smith, The restructuring and privatisation of British Rail: Was it really that bad? Fiscal Studies, 23 (4), 463-502.

Haylen A., Butcher L., Rail structures, ownership and reform, The House of Commons. https://researchbriefings.parliament.uk/ [dostęp: 8.12.2018].

Martin B., British Rail Privatisation: What went wrong?, Public World, 2002, www.publicworld.org/docs/britrail.pdf [dostęp: 9.12.2018].

Department of Transport, .New Opportunities for the Railways: The Privatization of British Rail, Secretary of State for Transport.

Strona internetowa - The Telegraph - https://www.telegraph.co.uk/

Strona internetowa o historii kolei - http://www.trainhistory.net/

The Guardian - https://www.theguardian.com/

The Times - https://www.thetimes.co.uk/article/can-anyone-last-the-courseon-the-east-coast-5fbcfnc3h

Financial Times - https://www.ft.com/content/67c7ae3e-7a9d-11e8-bc55-50daf11b720d

C.Wolmar, On The Wrong Line: How Ideology and Incompetence Wrecked Britain’s Railways, Kemsing Publishing.

Office of Rail Regulation, Costs and Revenues of UK Passenger Train Operations, Listopad 2012.

Roczne sprawozdania finansowe - http://orr.gov.uk/

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Kohnke, P. (2019). Restrukturyzacja kolei w Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem modelu zarządzania franczyznowego. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 14-26. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3371
Dział
Transport