Systemy roweru miejskiego jako przejaw ekonomii współdzielenia

  • Justyna Pawłowska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia, mobilność współdzielona, zrównoważony rozwój, systemy roweru miejskiego

Abstrakt

W wyniku postępujących procesów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych następuje wzrost motoryzacji indywidualnej. Wpływa on bezpośrednio na problemy kongestii w miastach, degradację środowiska i obniżenie bezpieczeństwa mieszkańców miast. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój ekonomii współdzielenia. Na całym świecie obserwuje się duże zainteresowanie alternatywnymi środkami transportu, promowane są innowacyjne sposoby mobilności miejskiej. W artykule przedstawiono systemy roweru miejskiego w świetle koncepcji ekonomii współdzielenia, jako jedno z nowoczesnych rozwiązań transportowych. Ta problematyka jest szczególnie istotna, ponieważ w wyniku postępu technicznego i zmian w zachowaniu mieszkańców, systemy roweru miejskiego zyskują na znaczeniu i podlegają nieustannej ewolucji.

Bibliografia

Botsman R., Rogers R., What’s min eis yours: How collaborative consumption is changing the way we live, London 2011.

Dębowska – Mróz M., Lis P., Szymanek A., Zawisza T., Rower miejski jako element systemu transportowego w miastach, „Autobusy”, nr 6, Radom 2017.

Fishman E., Bikeshare: A Review of Recent Literature, „Transport Reviews” 2016, nr 1.

Gołębiowski P., Jacyna M., Wasiak M., Model ruchu rowerowego dla Warszawy według Warszawskiego Badania Ruchu 2015, „Transport Miejski I Regionalny”, nr 10, Kraków 2016.

Kulas S., Kulpa T., Funkcjonowanie kontrapasów rowerowych w obrębie skrzyżowań, “Transport Miejski i Regionalny”, nr 10, Kraków 2016.

Meddin R., DeMaio P., The bike-sharing world map.

Rudawska I., Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 254, Katowice 2016.

Shaheen S., Cohen P. A., Martin W., Public bikesharing in North America: Early operator understanding and emerging trends, „Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board” 2013, nr 2387.

Shaheen S., Guzman S., Zhang H., Bikesharing in Europe, the Americas, and Asia, „Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board” 2010, nr 2143.

Sharing economy: gospodarka współdzielenia, red. M. Poniatowska – Jaksch, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

WHITE PAPER. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, European Comission, Brussels 2011.

www.bc.edu

www.bikesharingworld.com

www.ecowatch.com

www.encyklopediarowerowa.pl

www.journalistsresource.org

www.kvb-rad.de

www.techrepublic.com

www.thepeoplewhoshare.com

www.transport-publiczny.pl

www.wavelo.pl

www.wrower.pl

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Pawłowska, J. (2019). Systemy roweru miejskiego jako przejaw ekonomii współdzielenia. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 27-37. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3372
Dział
Transport