Elektryczny transport drogowy jako element systemu wsparcia logistycznego - perspektywa rozwoju elektromobilności w Polsce

  • Patryk Wierzbowski Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: logistyka, system, system wsparcia logistycznego, transport drogowy, elektromobilność

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę transportu w systemie wsparcia logistycznego, wraz z przeglądem literatury odnoszącej się do logistyki, transportu oraz pojazdów elektrycznych. Transport zdefiniowano jako jeden z kluczowych elementów systemu wsparcia logistycznego, a gałąź transportu drogowego podzielono uwzględniając cechy techniczne i motywy użytkowania środków transportu. Na postawie takich kryteriów wyszczególniono trzy grupy transportu drogowego, transport indywidualny, towarowy oraz publiczny. Artykuł w głównej mierze skupia się jednak na możliwości upowszechnienia użytkowania pojazdów napędzanych elektrycznością w Polsce. W artykule przeprowadzono zatem analizę możliwości użytkowania pojazdów elektrycznych we wcześniej wyszczególnionych grupach transportu drogowego, przedstawiając także projekty związane z użytkowaniem tych pojazdów w grupie transportu towarowego oraz publicznego. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy zdefiniowano liczne bariery rozwoju elektromobilności w Polsce, z których najtrudniejszymi do przełamania zdaniem autora są: słabo rozwinięta infrastruktura ładowania baterii samochodów elektrycznych, ograniczoność zasięgu pojazdów na pełnej baterii oraz wysokie ceny tych środków transportu w stosunku do pojazdów napędzanych paliwami tradycyjnymi. Zidentyfikowano także liczne zalety użytkowania pojazdów elektrycznych. Do kluczowych zalicza się tu redukcję kosztów transportu związaną z niskimi kosztami eksploatacji i utrzymania pojazdów eklektycznych oraz możliwość ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla, substancji toksycznych oraz generowanego hałasu.

Bibliografia

Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

Chaberek M.., Logistyczne aspekty bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka” 2015.

Daimler rzuca wyzwanie Tesli - elektryczna ciężarówka,http://moto.pl/MotoPL/7,88389,22571884,daimler-rzuca-wyzwanie-teslielektryczna-ciezarowka.html [dostęp z dnia 18.04.18.].

Efektywność energetyczna przez rozwój elektoromobilności w Polsce, Polska w dobie elektromobilności, Instytut Ochrony środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, http://elektromobilnoscdlapolski.pl/wpcontent/uploads/2017/07/Elektromobilnosc-informator.pdfl [dostęp z dnia 16.04.18.].

Ekotransport i.… elektromobilne ciężarówki. Nowe technologie w logistyce, http://niezalezna.pl/219470-ekotransport-i-elektromobilne-ciezarowkinowe-technologie-w-logistyce [dostęp z dnia 18.04.18.].

Elektromobilna rewolucja w branży pojazdów ciężarowych, http://www.energetyka24.com/elektromobilna-rewolucja-w-branzypojazdow-ciezarowych [dostęp z dnia 18.04.18.].

Elektromobilność w Polsce. Perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia, https://log4.pl/upload/raport_elektromobilnosc.15173.pdf [dostęp z dnia 18.04.18.].

Elektromobilność: miliardy na niskoemisyjny transport w planie do 2027 roku, http://nettg.pl/news/147236/elektromobilnosc-miliardy-na-niskoemisyjny-transport-w-planie-do-2027-roku [dostęp z dnia 18.04.18.].

Elektryczny Mercedes eVito, https://40ton.net/elektryczny-mercedes-evitojuz-dostepny-sprzedazy-ceny-zaczynaja-sie-40-tys-euro-netto/ [dostęp z dnia 17.04.18.].

Elektryczny Volkswagen e-Crafter, http://www.dostawczakiem.pl/elektryczny-volkswagen-e-crafter-wsprzedazy-od-wrzesnia-2018-roku/ [dostęp z dnia 17.04.18.].

Engelhardt J., Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu, [w:]. Transport, Problemy transportu w rozszerzonej Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego, K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Grzywacz W., Burnewicz J., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989.

Hrymniak W. (Kierownik Programu E-bus w polskim Funduszu Rozwoju). Materiały po konferencyjne, Elektromobilność. Program Flagowy E-bus. Konferencja E-bus w Ministerstiw Rozwoju. Infrastruktura, mapa ogólnodostępnych punków ładowania, http://www.orpa.pl/infrastruktura/ [dostęp z dnia 17.04.18.].

IX Kongres Gospodarczy, http://www.eecpoland.eu/2017/pl/ [dostęp z dnia 18.04.18].

Kabus J., Strulak-Wójciszkiewicz R., Nurzyńska A., Logistyczne aspekty transportu, Innowacje-Zrównoważony rozwój-Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice 2016.

Koźlak A., Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

Koźlak A., Transport w logistyce a logistyka w transporcie, „Logistyka” 2009,2.

Lotos, Ursus i Poczta Polska chcą wspierać elektromobilność, http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lotos-ursus-i-pocztapolska-chca-wspierac-elektromobilnosc-57108.html [dostęp z dnia 18.04.18.].

Mapa stacji paliw w Polsce, https://www.autocentrum.pl/stacje-paliw/mapa/ [dostęp z dnia 17.04.18.].

Michlowicz E., Metody inżynierii logistyki w przedsiębiorstwie, [w:]. Logistyka, Nauka-Badania-Rozwój, praca zbiorowa pod red. M. Mindura, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa – Radom 2017.

Modele samochodów marki Volkswagen, https://www.volkswagen.pl/pl/modele.html [dostęp z dnia 17.04.18.].

Najchętniej kupowane samochody w Polsce w 2017 roku, https://www.automotor-i-sport.pl/wydarzenia/Najchetniej-kupowane-samochody-wPolsce-w-2017-roku,32437,1 [dostęp z dnia 17.04.18].

Niskoemisyjne zmiany w transporcie towarów, http://www.orpa.pl/niskoemisyjne-zmiany-w-transporcie-towarow/ [dostęp z dnia 18.04.18.].

Oferta samochodów elektrycznych w Polsce, https://www.spidersweb.pl/2017/11/samochody-elektryczne-w-polsce2017.html [dostęp z dnia 17.04.18].

Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne – Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. I., Edycja polskiej wersji – Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998.

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, http://bip.me.gov.pl/node/26453 [dostęp z dnia 16.04.18.].

Raport, infografiki ORPA, www.orpa.pl [dostęp z dnia 17.04.18.].

Renault Master Z.E., http://samochodyelektryczne.org/renault_master_ze.htm [dostęp z dnia 17.04.18.].

Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=D06B7D40956323FDC125820C00486F9A [dostęp z dnia 16.04.18.].

Sejm uchwalił ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sejm-uchwalil-ustawe-oelektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych [dostęp z dnia 16.04.18.].

Solaris z tytułem Autobus roku 2017 za Urbino 12 electric, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/transport/autobus-roku-2017-dlasolaris-urbino-12-electric/hxry77 [dostęp z dnia 19.04.18.].

Transport publiczny uruchamia elektromobilność, http://logistyka.wnp.pl/transport-publiczny-uruchamiaelektromobilnosc,297994_1_0_0.html [dostęp z dnia 18.04.18.].

Ursus ELVI - polski samochód na prąd, https://www.auto-motor-isport.pl/wydarzenia/Ursus-ELVI-polski-samochod-na-prad,32105,2, [dostęp z dnia 17.04.18.].

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Wierzbowski, P. (2019). Elektryczny transport drogowy jako element systemu wsparcia logistycznego - perspektywa rozwoju elektromobilności w Polsce. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 38-58. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3374
Dział
Logistyka