Wybrane systemy sterowania i zarządzania ruchem statków i barek na wodach przybrzeżnych i śródlądowych

  • Albert Bystrek Politechnika Rzeszowska
  • Łukasz Chrupek Politechnika Rzeszowska
  • Patryk Weprzędz Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: sterowanie, zarządzanie, ruch barek przybrzeżnych

Abstrakt

Artykuł zawiera informacje na temat systemów sterowania i zarządzania ruchem statków i barek. Do głównych zadań tych systemów można zaliczyć poprawianie bezpieczeństwa jednostek pływających i optymalizację ich ruchu po wodach całego świata. Umożliwiają one śledzenie statków,prawidłową organizację pracy w portach, polepszenie czasu reakcji akcji ratunkowych. Pomagają one również w wykrywaniu sprawców zanieczyszczeń, które negatywnie oddziałują na środowisko morskie.

Bibliografia

Dziennik Ustaw z 2018. poz. 100.

Dz.U.2016.0.281 t.j. - Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

Galor W. “Wybrane problem optymalnej lokalizacji stacji radarowych w systemie nadzoru ruchu statków (VTS)” Czasopismo „Autobusy 3/2013” 2013 Radom.

http://www.emsa.europa.eu, stan na dzień 08.11.2018 r.

https://www.marineinsight.com/marine-navigation/automatic-identificationsystem-ais-integrating-and-identifying-marine-communicationchannels/?fbclid=IwAR30SJbF0TuJ2v6VrvefzSQtdMET0uqTmbA2F3_a2NWqTMVum4K7vflPfyo, stan na dzień 05.11.2018 r.

https://www.seaoo.com, stan na dzień 09.11.2018 r.

https://www.shipmates.in, stan na dzień 08.11.2018 r.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informacja;3914686.html, stan na dzień 22.11.2018 r.

Jagniszczak I. „Kryteria oceny VTS (VesselTraffic Services) Zeszyty naukowe nr. 55 Wyższej Szkoły Morskiej, Instytut Nawigacji Morskiej, Szczecin 1998.

Kopacz Z., Morgaś W., Urbański J., Europejski System Monitoringu Ruchu Statków I Informacji, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej rok XLVIII NR 2 (169) 2007.

KresimirBaljak, PeroVidan, GLOBAL SHIP REPORTING SYSTEM AND AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM.

Nadolny G., „Zintegrowany system bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej” Logistyka - nauka, Bydgoszcz, 2015.

PAP/PSZ „Plan rozwoju wodnych dróg śródlądowych ma powstać w krótkim czasie” https://logistyka.wnp.pl, 27.12.2017.

Projekt rezolucji Rady Europejskiej w sprawie europejskiego banku danych pochodzących z systemu do identyfikacji i śledzenia statków (LRIT).

„What are Vessel Traffic Services?” https://www.marineinsight.com, 2017.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Transport wodny śródlądowy – funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

Wolski A., Wojcieszek D. „System zarządzania ruchem morskim na torze wodnym Szczecin-Świnoujście”, „Współczesne systemy transportowe”, praca zbiorowa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Bystrek, A., Chrupek, Łukasz, & Weprzędz, P. (2019). Wybrane systemy sterowania i zarządzania ruchem statków i barek na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 59-67. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3375
Dział
Logistyka