Wpływ lekkich konstrukcji naczep siodłowych na efektywność procesów logistycznych

  • Szymon Popielawski Politechnika Śląska
  • Piotr Orzech Politechnika Śląska
  • Ewelina Wawrzyńska Politechnika Śląska
  • Dawid Gąsior Politechnika Śląska
  • Oskar Sarna Politechnika Śląska
  • Grzegorz Szmidt Politechnika Śląska
  • Izabela Zientek Politechnika Śląska
  • Maria Cieśla Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: ładowność, efektywność, lekka naczepa siodłowa, wskaźniki logistyczne

Abstrakt

Procesy transportowe, będące zasadniczym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie łańcucha dostaw, powinny być przedmiotem szczegółowej analizy. Jednym z możliwych parametrów analizy jest efektywność procesów. Niniejsze opracowanie miało na celu ustalenie zależności pomiędzy masą własną użytych środków transportu, a wskaźnikami efektywności floty pojazdów przedsiębiorstwa transportowego. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienie efektywności procesów logistycznych. W części badawczej dokonano analizy porównawczej naczep o lekkiej konstrukcji różnych producentów. Analiza studium przypadku polegała na zebraniu danych dotyczących rocznego przejazdu dziesięciu typowych zestawów drogowych, wykorzystujących ciągniki siodłowe i standardowe naczepy kurtynowe. Obliczenia rzeczywistych wskaźników ładowności porównano z hipotetycznymi, które uzyskałoby przedsiębiorstwo, gdyby używane były naczepy o lekkiej zabudowie. W rezultacie analizy podjęto próbę oszacowania zysku dodatkowego, wynikającego z możliwości przewiezienia dodatkowych kilogramów ładunku.

Bibliografia

Blaik P.: Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, materiały konferencyjne LOGISTICS ’98 t. I, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Katowice 1998.

Gębczyńska, A Pomiar efektywności procesów logistycznych. Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 32/2012, s. 211-220.

Waściński T., Zieliński P.: Efektywność procesu transportowego. „Systemy Logistyczne Wojsk”, nr 42/2015, s. 221-236.

Kowalska K.: Efektywność procesów logistycznych, [w:] Kowalska K, Markusik S. Sprawność i efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.

Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Szyszka G., Nowy wymiar logistyki, „Logistyka” nr 3/2004, s. 9-23.

Nowicka-Skowron, Maria. Efektywność systemów logistycznych. Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000.

Stajniak Maciej, Koliński Adam, Analiza efektywności procesów transportowych w łańcuchu dostaw. Czasopismo Logistyka.

Górniak J, Krajewski P, Logistyka szyta na miarę na przykładzie przewozu wybranych rodzajów ładunków. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie 2015.

Natalia Drop, Ocena efektywności inwestycji w środki transportu na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transport-spedycja-logistyka (TSL).

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Popielawski, S., Orzech, P., Wawrzyńska, E., Gąsior, D., Sarna, O., Szmidt, G., Zientek, I., & Cieśla, M. (2019). Wpływ lekkich konstrukcji naczep siodłowych na efektywność procesów logistycznych. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 78-88. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3381
Dział
Logistyka