Wpływ globalnej gry mocarstw na Polskę

  • Igor Miasnikow Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: geopolityka, USA, Chiny, Polska, Rosja, koncepcje strategiczne

Abstrakt

Od 2018 roku Stany Zjednoczone podjęły walkę o prymat w systemie międzynarodowym z pretendentem do hegemonii – Chinami. Oba mocarstwa posiadają inne cele strategiczne ustanowienia ładu międzynarodowego i systemu bezpieczeństwa odpowiadającemu ich interesom. Amerykanie jako mocarstwo morskie słabną w chwili gdy pojawiło się prawdziwie symetryczne wyzwanie jakim są Chiny z uzupełnieniem potencjału Federacji Rosyjskiej. Rosja ekonomicznie i demograficznie nie może równać się Chinom ani Stanom Zjednoczonym. Jednakże potencjał militarny, geograficzne położenie, strefy wpływów i surowce energetyczne powodują, że Rosja nadal ma znaczący wpływ na arenie międzynarodowej. Będąc państwem heartlandowym łączy oba brzegi Eurazji. Europa Zachodnia posiada komplementarne interesy z Rosją, co stanowi ogromne wyzwanie dla Rzeczpospolitej. Położenie i geografia terytorium Polski sprawia, że jesteśmy liczącym się graczem w strategiach każdego mocarstwa. Posiadając dywidendę demograficzną Polska może stać się sworzniem geoekonomicznym. Będąc w strefie wpływów Stanów Zjednoczonych Polska odgrywać będzie przede wszystkim rolę militarnego gracza wywierającego wpływ na Rosję, w inicjatywach Chin Polska jest postrzegana jako ważny hub logistyczno-transportowy dla wymiany handlowej pomiędzy Europą a Chinami.

Bibliografia

Bartosiak J., Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Warszawa 2018.

Behrendt P., Nowy Jedwabny Szlak – projekt polityczny, www.nowakonfederacja.pl.

CIA, The World Factbook, https://www.cia.gov.

Clinton H., America’s Pacific Century, www.foreignpolicy.com.

Goure D., The Measure of a Superpower: A Two Major Regional Contingency Military for the 21st Century, Heritage Foundation Raport nr. 128

Hillman J.E., The Rise of China-Europe Railways, https://www.csis.org.

Jakóbowski J., Popławski K., Kaczmarski M., Kolejowy Nowy Jedwabny Szlak. Połączenia kolejowe UE–Chiny: Uwarunkowania, aktorzy, interesy, Warszawa 2018.

KUKE, www.mapa.kuke.com.pl.

Lach Z., Kształtowanie przestrzeni bezpieczeństwa państwa w Strategia bezpieczeństwa narodowego, Jarosław Gryz [red.], Warszawa 2013.

Marek Belka, PiS ma dużo szczęścia w gospodarce, www.rp.pl.

Marszałek M., Strategia bezpieczeństwa powietrznego Rzeczpospolitej Polskiej w Strategia bezpieczeństwa narodowego, Jarosław Gryz [red.], Warszawa 2013.

Miasnikow I., Budowa modelu potęgi Chin i surowcowy neokolonializm Afryki, www.historycznyambasador.com.

Miasnikow I., Wojna w Iraku - początek rewolucji militarnej. Armie najemne, www.historycznyambasador.com.

Obama B., Remarks By President Obama to the Australian Parliament, www.obamawhitehouse.archives.gov.

Ośrodek Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, Chiński projekt „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Retoryka a rzeczywistość, Warszawa 2017.

płk. Ściborek Z. [red.], Działania taktyczne wojsk lądowych, Warszawa 2013.

Statista, www.statista.com.

Statystyki Banku Światowego, www.data.worldbank.org.

U.S. Department of Defense, Sustaining U.S. Global Leadership: Strategic Priorities for 21st Century Defense, January 2012.

UNCTAD, Review of Maritime Transport 2018.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Miasnikow, I. (2019). Wpływ globalnej gry mocarstw na Polskę. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 147-161. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3391
Dział
Makroekonomia