Atrakcyjność centrów offshore w kontekście optymalizacji podatkowej

  • Karolina Chamska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: optymalizacja podatkowa, centra offshore, raje podatkowe, spółki offshore

Abstrakt

Celem artykułu, było zaprezentowanie argumentów świadczących o tym, iż centra offshore są atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjaśnione zostało pojęcie oraz znaczenie centrów offshore we współczesnym świecie. Centra offshore ukazane są jako instrument służący do optymalizacji podatkowej. W toku pracy autorka wykazała, że zakładanie spółek w centrach offshore prowadzi do zredukowania obciążeń podatkowych jakie spoczywają na przedsiębiorcy. Otóż, wykorzystywanie spółki, która usytuowana jest w centrum uprzywilejowanym jest jedną z metod międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Procedura ta polega na transferowaniu zysków wprost do spółki zależnej mającej swą siedzibę w centrum offshore. Dlatego tak istotne jest scharakteryzowanie ulg oraz zachęt zarówno podatkowych, jak i biznesowych jakie występują w poszczególnych centrach finansowych.

Bibliografia

European Commission Recommendation of 6.12.2012 on aggressive tax planning C (2012) 8806.

Gajewski D., Spółka holdingowa na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej jako forma planowania podatkowego (Część I), „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2013, nr 6.

Global Wealth 2017, Transforming the Client Experience, 06.2017, The Boston Consulting Group, www.bcgperspectives.com.

Grzymała M., Szydłowska K., Spółka holdingowa jako instrument planowania podatkowego, [w:] Międzynarodowe planowanie podatkowe, red. Ł. Ziółek, Difin, Warszawa 2007.

Grzywacz J., Pranie pieniędzy. Metody. Raje podatkowe. Zwalczanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.

Gwóźdź D., Raje podatkowe, [w:] Optymalizacja podatkowa, red. Ł. Mazur, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Karwowski J., Centra offshore na globalnych rynkach finansowych, PWE, Warszawa 2010.

Kuchciak I., Raje podatkowe w zmniejszeniu obciążeń podatkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Kutera M., A model of aggressive tax optimization with the use of royalties, „Journal of Economics and Management” 2017, Vol. 30 (4).

Lipowski T., Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.

Lutkowski K., Finanse międzynarodowe: zarys problematyki, PWN, Warszawa 2007.

Nawrot R., Międzynarodowa optymalizacja podatkowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.

Nawrot R., Opodatkowanie dywidend, Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2007.

Sobol I., Główne centra finansowe świata, [w:] Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Strona internetowa firmy Dowson Holdings Ltd. www.dowson-holdings.com.

Strona internetowa Global Wealth Market-Sizing Database, BCG, www.bcgperspectives.com.

Tetłak K., Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu, [w:] Prawo podatkowe przedsiębiorców, red. H. Litwińczuk, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Winter L., Raje podatkowe. Raport Specjalny, Fijorr Publishing, Warszawa 2010.

Wyciślok J., Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie. Optymalizacja podatkowa spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2014.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Chamska, K. (2019). Atrakcyjność centrów offshore w kontekście optymalizacji podatkowej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 190-199. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3404
Dział
Podatki, płaca minimalna i ubezpieczenia emerytalne