Płaca minimalna w wybranych państwach Unii Europejskiej

  • Krzysztof Hajduk Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: płaca minimalna, linie ubóstwa, bezrobocie, wynagrodzenie

Abstrakt

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze za pracę najemną kształtuje się podobnie w większości państw Unii Europejskiej. Wiąże się to z docenieniem faktu, iż instrument ten ma duże znaczenie dla skutecznego prowadzenia polityki społecznej. Niniejszy artykuł przybliża idee płacy minimalnej. Jego zasadniczą częścią jest analiza statyczna zebranych danych i, na ich podstawie, wykazanie jak kształtuje się struktura minimalnych wynagrodzeń w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ustalone poziomy wynagrodzeń porównano wzajemnie, względem państw członkowskich, a także względem zaleceń ekspertów odnoszących się do kształtowania płacy minimalnej. Ponadto na przykładzie Polski wykazano, w jak szybkim tempie płace te były podnoszone. Jednocześnie, ów wzrost nie wpływał w Polsce negatywnie na sytuacje na rynku pracy. Jest to dowodem na skuteczność tego instrumentu. W artykule, zawarta jest również analiza danych dynamicznych na przestrzeni lat 2002-2017.

Bibliografia

Barro R. J., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.

Jacukowicz Z., Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, IPISS, Warszawa 2007.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 65 ust.4).

Krajewska A., Płaca minimalna Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.

https://ec.europa.eu/eurostat.

http://www.oecd.org/.

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIN2AVE.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Hajduk, K. (2019). Płaca minimalna w wybranych państwach Unii Europejskiej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 200-209. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3407
Dział
Podatki, płaca minimalna i ubezpieczenia emerytalne