Diagnozowanie ekonomiczne w badaniu efektywności działalności gospodarczej

  • Ewelina Kochaniak Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: efektywność, badania ekonomiczne, analiza ilościowa, diagnozowanie ekonomiczne, mierniki

Abstrakt

W artykule ujęte zostały podstawowe założenia teoretyczne z zakresu efektywności, a w tym między innymi rodzaje i znaczenie efektywności w gospodarce. Podjęto się próby zdefiniowania samego pojęcia efektywności. Zaprezentowano różne sposoby, jakimi można się posłużyć do zbadania efektywności działań gospodarczych. Zwrócono uwagę na fakt, iż badania ekonomiczne stanowią bardzo szeroką kategorię badawczą powiązaną ze skutecznością, efektywnością, prędkością i ekonomicznym aspektem działań, które podejmowane są z inicjatywy różnych podmiotów gospodarczych. Na koniec zaprezentowano grupy mierników diagnostycznych, które mogą być użyteczne z punktu widzenia badania efektywności działalności gospodarczej.

Bibliografia

Balewski B., Psychospołeczne i ekonomiczne uwarunkowania efektywności aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006.

Bednarski L., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Black J., Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008.

Colander D.C., Landreth H., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.

Fedorowicz Z., System gospodarczy i efektywność ekonomiczna, PWN, Warszawa 1990.

Gabrusiewcz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2002.

Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, WWZ, Warszawa 2007.

Jerzemowska M., Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.

Kulawik J., Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRS, Warszawa 2008.

Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa, 1984.

Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Penc J., Leksykon Biznesu, Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 1997.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, T. 1, PWN, Warszawa 1995.

Samuelson W.E., Marks S.G., Ekonomia menadżerska, PWE, Warszawa 1998.

Skrzypek E., Efektywność działań w TQM – koszty jakości, w: „Problemy Jakości” 1999, nr 7.

Sokołowski S.J., Analiza ogólnego pojęcia nauki i efektywności badań naukowych, W: Materiały sympozjum naukoznawczego 26 XI 1970, WAP, Warszawa 1971.

Winniczuk L., Linqua Latina, PWN, Warszawa 1975.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Kochaniak, E. (2019). Diagnozowanie ekonomiczne w badaniu efektywności działalności gospodarczej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 234-244. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3417
Dział
Działalność gospodarcza