Bariery i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej w Polsce

  • Agnieszka Roszig Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: spółdzielnia socjalna, działalność gospodarcza, podmiot ekonomii społecznej, ocena efektywności

Abstrakt

Spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej, a jej działalność skupia się bardziej na celach społecznych niż ekonomicznych. Przeważającym celem działalności spółdzielni socjalnej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne posiadając potencjał ekonomiczny w różnym stopniu wykorzystują to w działalności gospodarczej. Zarządzający spółdzielnią socjalną często napotykają trudności w funkcjonowaniu na otwartym i konkurencyjnym rynku. Ze względu na przeważnie słabą kondycję finansową borykają się z wieloma ograniczeniami w obrocie gospodarczym. Rezultaty działalności spółdzielni socjalnej w większej mierze mają charakter jakościowy i trudno jest ocenić ich efektywność w wymiarze finansowym, stąd też często pojawiają się problemy we współpracy z instytucjami finansowymi. Poza problemami natury ekonomicznej istnieje również wiele negatywnych postaw społecznych, które czasami hamują rozwój spółdzielni socjalnej. Jednakże wymienione bariery w prowadzeniu działalności spółdzielni socjalnej nie wstrzymują ich w powstawaniu i rozwoju z uwagi na niewątpliwie ważny udział w rozwiązywaniu problemów społecznych w Polsce.

Bibliografia

Balsewicz A., Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne [w:] Zeszyty Naukowe nr 858 Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 11, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2011.

Brzuska E., Kukulak-Dolata I., Nyk M. (red.), Ekonomia społeczna, Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej, Difin S.A., Warszawa 2017.

Dudzik K., Kucharski T., Przedsiębiorstwa społeczne. Dobre praktyki [w:] Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, red. Hausner J., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji, Kraków 2008.

Englot A., Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej: osiedlowe spółdzielnie socjalne. Ekspertyza – Trudności w pierwszej fazie funkcjonowania spółdzielni socjalnych, 2009.

Hausner J., Laurisz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne – konceptualizacja [w:] Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Hausner J. (red.), Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008.

Herbst I., Analiza możliwości finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Bank DnBNORD, 2008. Informacja sygnalna - Spółdzielnie socjalne w 2016r., GUS, 21.02.2018.

Jachowska J., Spółdzielnie socjalne – szlachetne idee i problemy funkcjonowania, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia” 2016, nr 1/2016.

Koral J., Spółdzielnie socjalne [w:] Podmioty Ekonomii Społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.

Płonka M., Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej [w:] Ekonomia Społeczna, red. Szopa B., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji, Kraków 2008.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 65 z późn.zm.

Wojewódzki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Roszig, A. (2019). Bariery i ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej w Polsce. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 254-264. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3419
Dział
Działalność gospodarcza