Pomoc publiczna na przykładzie wybranych polskich spółek

  • Kinga Kamińska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: pomoc publiczna, pomoc de minimis, postępowanie restrukturyzacyjne, spółki Skarbu Państwa

Abstrakt

Artykuł został poświęcony tematyce pomocy publicznej. Na początku została przedstawiona definicja pomocy publicznej oraz różne jej formy. Opisane zostały również rodzaje pomocy oraz ważna zasada w tej dziedzinie de minimis. Celem artykułu było przybliżenie pojęcia pomocy publicznej oraz stwierdzenie słuszności jej przyznawania upadającym, polskim spółkom. Jako przykłady pomocy publicznej w ostatniej części posłużyły Polskie Linie Lotnicze LOT oraz Przewozy Regionalne. W tej części artykułu podane zostały informacje ogólne o spółkach oraz przedstawione przyczyny zaistniałych problemów. Ponadto, analizie zostały poddane ich sprawozdania finansowe, zarówno przed, jak i po dokonanym dzięki udzielonej pomocy procesom restrukturyzacyjnym.

Bibliografia

Choroszczak J., Mikulec M. Pomoc publiczna a rozwój firmy. Szanse i zagrożenia. Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, 2012r.

Jankowska A. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w świetle uregulowań wspólnotowych. Zasady i ograniczenia udzielania. Warszawa, 2005r.

Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli Restrukturyzacja i Prywatyzacja Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

Strona internetowa Rzeczpospolitej www.rp.pl Rodzaje pomocy publicznej w okresie 2014-2020.

Strona internetowa PLL LOT www.lot.pl LOT w liczbach.

Strona internetowa PLL LOT www.lot.pl Struktura własnościowa I podstawowe dane przewozowe.

Strona internetowa Forbes Historia upadającego żurawia. Co dalej z PLL lot?.

Strona internetowa Przewozów Regionalnych www.polregio.pl O firmiemisja.

Strona internetowa Rynek Kolejowy www.rynek-kolejowy.pl Przewozy Regionalne kończą program dobrowolny odejść z firmy.

Strona internetowa Infor www.kadry.infor.pl Program dobrowolnych odejść. Skutki dla pracowników i pracodawców.

Strona internetowa Business Insider www.businessinsider.com.pl.

Postępowanie KE wobec spółki Przewozy Regionalne.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Kamińska, K. (2019). Pomoc publiczna na przykładzie wybranych polskich spółek. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 285-296. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3422
Dział
Finanse i inwestycje