Rynek instrumentów pochodnych notowanych na giełdach Chińskiej Republiki Ludowej

  • Agnieszka Kruzicka Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: instrumenty pochodne, giełda, Chińska Republika Ludowa

Abstrakt

Artykuł prezentuje rynek instrumentów pochodnych w Chińskiej Republice Ludowej. Oparty jest na charakterystyce dostępnych derywatów w 2018 roku na pięciu giełdach: Shanghai Futures Exchange, Dalian Commodity Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange, China Financial Futures Exchange oraz Hong Kong Exchanges and Clearing. Wstęp zawiera opis wzrostu i rozwoju chińskiej gospodarki i rynku giełdowego. W pozostałej części pracy szczegółowo ukazane są zwiększające się zainteresowanie inwestorów oraz rosnąca popularność do nabywania notowanych produktów poprzez analizę wolumenu zawartych transakcji. Dane dotyczące obrotowości na przestrzeni 2016-2018 roku podkreślają ciągły dynamiczny rozwój chińskiego rynku instrumentów pochodnych.

Bibliografia

Antkiewicz S., Instrumenty pochodne na giełdach Chińskiej Republiki Ludowej, [w.] Rynek finansowy w erze zawirowań, red. nauk. Karpuś P., Węcławski J., Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Breznitz D., Murphree M., The Run of the Red Queen: Government, Innovation, Globalization, and Economic Growth in China, Yale University Press, London 2011.

Gomułka S., Gospodarka światowa w XXI wieku: czy trendy wieku XX będą kontynuowane?, „Kwartalnik Nauka Polska Akademia Nauk”, nr 1/2017.

Kajdański E., Chiny Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, Książka I Wiedza, Warszawa 2005.

Lan X., Let’s Buy Futures „Beijing Review” 21.06.2007.

Markiewicz M., Mrzygłód U., Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy, PWE, Warszawa 2015.

Strzelecki J., Giełda po chińsku, „Gazeta Bankowa”, 2015, nr 10/1174.

China Securities Index Company Limited www.csindex.com.cn.

Dalian Commodity Exchange www.dce.com.cn.

Hongkong Stock Exchange and Clearing www.hkex.com.hk.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy www.imf.org.

National Association of Securities Dealers Automated Quotations www.nasdaq.com.

Shanghai Futures Exchange www.shfe.com.cn/en.

World Federation of Exchanges www.world-exchanges.org.

www.gochina.gov.pl.

Zhengzhou Commodity Exchange www.english.czce.com.cn.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Kruzicka, A. (2019). Rynek instrumentów pochodnych notowanych na giełdach Chińskiej Republiki Ludowej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 312-324. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3424
Dział
Finanse i inwestycje