Rozwój real estate investment trust w Stanach Zjednoczonych

  • Aleksandra Ścibor Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, real estate investment trust, nieruchomości

Abstrakt

W artykule przedstawiono przyczyny i istotę powstania funduszy typu real estate investment trust w Stanach Zjednoczonych, które są alternatywną formą inwestowania na rynku nieruchomości. Następnie wymieniono warunki jakie podmiot musi spełnić, aby działać na uprzywilejowanym systemie podatkowym. Omówiono główne zalety funduszy, które są korzystne dla indywidualnych inwestorów. Są nimi stałe i wysokie dywidendy, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, transparentność, bezpieczeństwo, wysoka płynność oraz sprawne zarządzanie. Następnie wymieniono i opisano rodzaje funduszy REITs. Ze względu na przedmiot finansowania fundusze REITs dzielą się na kapitałowe, hipoteczne oraz hybrydowe. Następnie rozróżnia się REIT-y publiczne, publiczne nienotowane oraz prywatne. Ostatni podział REIT-ów został dodatkowo porównany w tabeli 1. Przedstawiono historię powstania funduszy typu REIT z podziałem na etapy. Opisano wydarzenia jakie miały miejsce na rynku amerykańskim i wpływały na kształtowanie się struktury funduszy typu real estate investment trust. Dane przedstawiły dynamiczny rozwój tego sektora na rynku nieruchomości, który na przestrzeni lat osiąga coraz lepsze wyniki i jest formą inwestowania godną uwagi inwestorów.

Bibliografia

Antkiewicz S., Kalinowski M., Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa, 2008.

Brown G., Urstadt Biddle Properties: The History of a Reit 1969-2007, Xlibris, 2008.

Strona internetowa Dealbook, www.dealbook.nytimes.com.

Strona internetowa Fundacja Reits, www.fundacjareits.pl.

Han Chan S., Erickson J., Wang K., Real Estate Investment Trusts: Structure, Performance, and Investment Opportunities (Financial Management Association Survey and Synthesis),, Oxford University Press, 2002.

Strona internetowa Investopedia, www.investopedia.com.

Strona internetowa Iret, www.iret.org.

Mazurczak A., Znaczenie funduszy nieruchomości typu real estate investment trust (REITs) w rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, 2011.

Michaluk R., REITs – Istota, charakterystyka oraz długoterminowa efektywność inwestycji w odniesieniu do rynków akcji. (w :) Inwestowanie: instrumenty klasyczne i alternatywne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011.

Strona internetowa Money Usnews, www.money.usnews.com.

Strona internetowa Nytimes, www.nytimes.com.

Papież R., Strategia glokalizacji jako przesłanka ekspansji funduszy inwestycyjnych na rynkach nieruchomości (w :) Inwestycje I nieruchomości: wyzwania XXI wieku, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011.

Strona internetowa Reit, www.reit.com.

Strona internetowa Urbanland, www.urbanland.uli.org.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Ścibor, A. (2019). Rozwój real estate investment trust w Stanach Zjednoczonych. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 344-356. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3427
Dział
Finanse i inwestycje