Wzrost zamożności Polaków jako czynnik rozwoju rynku dóbr luksusowych w latach 2012–2018

  • Szymon Korcz Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: rynek dóbr luksusowych, zamożność, high‐net‐worth‐individuals, cena

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienia związane z zmianami jakie zaszły w strukturach zamożności i wysokości dochodów Polaków oraz ich wpływie na rynek dóbr luksusowych. Na początku przedstawione zostały zmiany w liczbie osób zamożnych i sposobie ich rozliczania się z generowanego przychodu w latach 2012–2018. Następnie omówiony zostaje termin HNWI w Polsce, czyli współczynnik określający osoby o majątku min. 1 mln USD, liczonych w płynnych środkach finansowych oraz jego zmiany na przestrzeni 6 lat. Zasadniczą  częścią  artykułu jest przedstawienie danych dotyczących poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych, dane te obejmują  wzrost wartości poszczególny sektorów w latach 2012–2018. Następnie każdy z tych segmentów został zanalizowany a wyniki zostały zinterpretowane. Zawarte zostały także informacje na temat alternatywnego inwestowania w alkohol jakim jest whisk(e)y, oraz dynamice wzrostu zbadanej przez Scotch Whisky Association (SWA).

Bibliografia

Adamus‐Matuszyńska A., et al. Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, cz. I, Gdansk 2010.

Credit Suisse, Research Institute, „Global Wealth Databook 2015”, October 2015.

Credit Suisse, Research Institute, „Global Wealth Databook 2016”, November 2016.

Credit Suisse, Research Institute, „Global Wealth Databook 2017”, November 2017.

Credit Suisse, Research Institute, „Global Wealth Databook 2018”, October 2018.

G. Leluxe, représentations etcompetences, „Decisions Marketing” 1996, no. 9, septembre‐décembre.

KPMG, „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, edycja 2013.

KPMG, „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, edycja 2014.

KPMG, „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, edycja 2015.

KPMG, „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, edycja 2016.

KPMG, „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, edycja 2017.

KPMG, „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”, edycja 2018.

Rudnicki L., „zachowania konsumentów na rynku”, Warszawa 2012.

Sikora T., „Pojęcie luksusu‐definicje i cechy charakterystyczne”, Zeszyty Naukowe – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, z. 12, 2002.

Veblen T., „Teoria klasy próżniaczej”, Wyd. Muza SA., Warszawa 2008.

Źródła Internetowe

http://www.dlahandlu.pl/nonfood/deloitte‐branza‐dobr‐luksusowych‐bedzie‐rosla‐o‐5‐10‐proc rocznie, 74010_ 2.html.

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/swa‐import‐whisky‐do‐polski‐malejeilosciowo,203,0, 2392011.html.

http://businessjournal.pl/szkocki‐problem‐co‐z‐whiskypobrexicie/?fbclid=IwAR3hGHGYdzqXnPSO0ilv6gqJ13TQ9pZ‐5HI9qU3LimdiNRB1d4o2AnYEA9U.

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/swa‐import‐whisky‐do‐polski‐maleje ilosciowo,203,0, 2392011.html.

https://businessinsider.com.pl/finanse/aukcja‐whisky‐w‐edynburgu‐padl‐rekord‐swiata/msst65g.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Korcz, S. (2020). Wzrost zamożności Polaków jako czynnik rozwoju rynku dóbr luksusowych w latach 2012–2018. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 99-108. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4541
Dział
Artykuły