Ograniczenia rozwoju miękkiej siły Polski

  • Aleksandra Makowska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: miękka siła, stosunki międzynarodowe, gospodarka Polski, dyplomacja publiczna

Abstrakt

Koncepcja miękkiej siły – “zdolności uzyskiwania tego, czego się  chce, raczej dzięki atrakcyjności niż przymusowi lub pieniądzom” – zyskuje na popularności i istotności w dobie informacji. Artykuł przedstawia pojęcie soft power jego istotę oraz rolę we współczesnej polityce zagranicznej. Miękka siła jest zarówno narzędziem tworzenia pewnej narracji, jak i przejawem wiarygodności państwa – aktywnego uczestnika areny międzynarodowej. Poprzez kulturę, ogół wyznawanych wartości, przyjętą i egzekwowaną  politykę  wewnętrzną  i zewnętrzną, miękka siła kształtuje wizerunek, a w dłuższym horyzoncie czasowym wpływa również  na zmienne socjoekonomiczne. Na podstawie stworzonego zarysu teoretycznego oraz raportów i rankingów dotyczących zasobów i trendów współczesnej soft power przeanalizowano sytuację  Rzeczpospolitej Polskiej. Analiza wykazała, że choć państwo posiada zarówno zasoby, jak i potencjał do rozwoju na arenie międzynarodowej w tym zakresie, to brak jednak infrastruktury i świadomości co do istotności „słodkiej siły”. Miękka siła nie jest traktowana jako jeden z paradygmatów polityki zagranicznej, a podejściu polskiemu brak dalekowzroczności, formalnych dokumentów i ram, które w precyzyjny sposób określałyby sposoby kontroli oraz mierzenia efektów promocji polskiej kultury za granicą.

Bibliografia

Antholt S., Competitive Identity: A new model for the brand management of nations, cities and regions, 2007, https://www.developmenteducationreview.com/.

Arak P., Lewicki G., Mnożnik siły państw. Polskie soft power po ustawie o IPN, 29.03.2019, https://klubjagiellonski.pl/.

Armitstead C., Olga Tokarczuk: the dreadlocked feminist winner the Nobel needed, The Guardian, 10.10.2019, https://www.theguardian.com/books/2019/oct/10/olga‐tokarczuk‐the‐dreadlocked‐feminist‐winner‐the‐nobel‐needed.

Brand Finance, https://brandfinance.com/.

British Council, Soft Power Today. Measuring the Influences and Effects, 2017, https://www.britishcouncil.org/.

Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/pl/.

Codevilla A.M., Political Warfare: A Set of Means for Achieving Political Ends [w:] Waller J.M., Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda and Political Warfare, IWP Press, 2008, https://www.academia.edu/.

Future Brand, https://www.futurebrand.com/.

Gwozdowska A., J.S. Nye, Siłą Polski jest jej historia, 2016, https://www.rp.pl/.

Human Development Report 2019, Organizacja Narodów Zjednoczonych, http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country‐notes/POL.pdf.

Instytut Konfucjusza, http://english.hanban.org/.

Koźmiński A.K., Analiza systemowa organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.

Kultura w 2018 roku, Główny Urząd Statystyczny, 30.09.2019, https://stat.gov.pl/obszary‐ tematyczne/kultura‐turystyka‐sport/kultura/kultura‐w‐2018‐roku,2,16.html.

Łoś R., Soft power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/.

Najwyższa Izba Kontroli, Promocja jest. Efekty nieznane, 2019, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/promocja‐polskiej‐kultury‐za‐granica.html.

Nye jr J.S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Nye jr J.S., Przyszłość siły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Nye jr J.S., Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Ociepka B., Miękka siła państwa i jej pomiar: czy to ma sens?, http://ptsm.edu.pl/.

Pacak P., Soft power jako środek realizacji celów polityki zagranicznej państwa w systemie postwestflaskim, Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, 2014, http://ptsm.edu.pl/.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2020 (z dnia 23.12.2019), https://www.gov.pl/web/ finanse/projekt‐przekazany‐do‐sejmu‐rp‐w‐grudniu‐2019.

Ranking SoftPower 30, https://softpower30.com/.

Real Instituto Elcano Royal Institute, http://www.realinstitutoelcano.org/.

Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, https://stat.gov.pl/infografiki‐widzety/infografiki/infografika‐15‐lat‐polski‐w‐unii‐europejskiej,85,1.html.

The Place Brand Observer, https://placebrandobserver.com/.

Zheng E., Chinese soft power and its implications for the United States: competition and cooperation in the developing world: a report of the CSIS smart power initiative, Center for Strategic & International Studies, Washington D.C. 2009, https://csis‐prod.s3.amazonaws.com/.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Makowska, A. (2020). Ograniczenia rozwoju miękkiej siły Polski. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 109-120. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4552
Dział
Artykuły