Prawne i historyczne podstawy konfliktu handlowego Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi

  • Paweł Tarka Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: wojny celne, spory handlowe, WTO, handel międzynarodowy

Abstrakt

Celem artykułu było wyjaśnienie istoty sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a Unią  Europejską  poprzez pryzmat historyczny i prawny. Dokonano przeglądu odnoszących się do badanego tematu aktów prawnych UE oraz USA. Przeanalizowano otoczenie prawne polityki handlowej USA z wyszczególnieniem regulacji ustrojowych oraz dynamiki uprawnień Kongresu Stanów Zjednoczonych i urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do polityki celnej i handlowej. Analogicznie przeanalizowano prawo pierwotne Unii Europejskiej, tworzące podstawy ustrojowe dla uwarunkowań  polityki handlowej oraz akty prawa wtórnego, określające szczegóły tej polityki. Przeprowadzono analizę i zestawienie kluczowych spraw arbitrażowych, toczonych w sądzie arbitrażowym  Światowej Organizacji Handlu między ba‐ danymi stronami i wywnioskowano,  że spór przebiega dwutorowo – na linii dyskrecjonalnych interwencji oraz spraw toczonych w ramach WTO. Polityka eskalacji wojny celnej okazuje się  być  szkodliwa dla obu gospodarek, które odnotowują  spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Bibliografia

Congressional Research Service, U.S. Trade Policy: Background and Current Issues, aktualizacja z dnia 22 czerwca 2019 r.

Komisja Europejska, European Economic Forecast. Summer 2019, Institutional Paper 108, 10.06.2019.

Komisja Europejska, Top Trading Partners 2018 – Trade Statistics.

Kongres Stanów Zjednoczonych, An Update to the Budget and Economic Outlook: 2019 to 2029, 21.08.2019.

Raport Organu Apelacyjnego WTO w sprawie United States — Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000, WTO Doc. WT/DS217/AB/R, przyjęto: 27.01.2003 r.

Raport Panelu w sprawie United States — Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000, WTO Doc. WT/DS217/AB/R, przyjęto: 27.01.2003 r.

Rozstrzygnięcie arbitrów w przedmiocie sporu European Communities and Certain member States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft, WTO Doc. WT/DS316/RW2, 02.10.2019 r.

Strona internetowa BBC News, www.bbc.com.

Strona internetowa Bloomberg, www.bloomberg.com.

Strona internetowa U.S. Census Bureau, www.census.gov.

Wniosek o konsultacje w sprawie European Communities — Measures Relating to the Development of a Flight Management System, WTO Doc. WT/DS172/1, 21.05.1999 r.

Wniosek o konsultacje w sprawie European Communities and Certain member States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft, WT/DS316/1, 06.10.2004 r.

Wniosek o konsultacje w sprawie United States — Anti‐dumping and countervailing duties on ripe olives from Spain, WTO Doc. WT/DS577/1, 29.01.2019 r.

Wniosek o konsultacje w sprawie United States — Certain Measures on Steel and Aluminium Products, WTO Doc. WT/DS548/1, 01.06.2018 r.

Wniosek o konsultacje w sprawie United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft, WTO Doc. WT/DS317/1, 06.10.2004 r.

Wniosek o konsultacje w sprawie United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft — Second Complaint, WTO Doc. WT/DS353/1, 27.06.2005 r.

WTO, Trade Policy Review Body – Overview of developments in the international trading environment – Annual report by the Director‐General – Mid‐October 2018 to mid‐October 2019, WTO Doc. WT/TPR/OV/22, 29.11.2019 r.

WTO, World Trade Statistical Review 2019, OECD Publishing, Paryż 2019.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Tarka, P. (2020). Prawne i historyczne podstawy konfliktu handlowego Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 147-155. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4570
Dział
Artykuły